Senter for samisk og urfolksstudier

Senter for samisk og urfolksstudier
Senteret skal koordinere, synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved Nord universitet og Nordlandsforskning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet dekker geografisk de tradisjonelle lulesamiske, pitesamisk, umesamiske og sørsamiske områdene i Saepmie/Sámeednam. Nord universitet har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. 

Ved vårt samiske senter vil vi også inkludere arbeidet med pite- og umesamisk språk og kultur. Senteret er i 2022 i sin etableringsfase, det skal videreutvikles i 2023 slik at struktur og organisasjonsform skal være fastsatt fra 2024.

Senteret er organisert under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 

Mer om senteret

Hovedformålet med senteret er å samkjøre, synliggjøre og styrke samisk- og urfolkrelatert utdanning og forsking ved Nord universitet og Nordlandsforskning​. Dette inkluderer tet​​t samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, språk- og kultursentre og kompetansemiljøer utenfor universitetet. 

I tillegg vil senteret samarbeide med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Et viktig mål er å følge opp og konkretisere den institusjonelle samarbeidsavtalen mellom Samisk høgskole/Sámi allaskuvla og Nord universitet som ble signert i oktober 2021.

Samiske og urfolksrelaterte utdanninger og studieemner

​​​Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag tilbyr sørsamiske og lulesamiske studier.

Les mer på fakultetssiden under Samisk ved fakultetet.

Handelshøgskolen (HHN)
Kunnskap om urfolks forståelse av naturen inngår i Ex. Phil. Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (FIL1001)

Samisk og urfolksrelatert forskning og utviklingsarbeid

Fakultet for samfunnsvitenskap:​

INDHOME – Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation 
"The project will explore how Sámi and Inuit homemaking as an everyday life practice is a form of cultural resilience after the effects of assimilation, colonization and post-war welfare policies in the Scandinavian countries."

Les mer om ​INDHOME
INDHOM​E-blogg

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag:​

Samisk forskningsgruppe
Sosial rettferdighet og mangfold i utdanning
Ownership and Leadership: Pathway for (Endangered) Languages’ Use in School​​

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap:

Coming of age in indigenous communities
"This project examines ageing, quality of life, and home-based care among two indigenous peoples: Sámi in Norway and Atayal in Taiwan."

Les mer her

Likeverdig samfunndeltakelse og marginaliserte grupper
Gruppens har fokus på hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet gjennom likeverdig samfunnsdeltakelse, medborgerskap, og selvbestemmelse i eget liv.

Les mer her


Nordlandsforskning:

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med om lag 40 ansatte, lokalisert i Bodø, med avdelingskontorer i Svolvær og Mo i Rana.

​​Nyheter:​

Forsker på samiske mattradisjoner: ​Mange forbinder samisk matkultur med bidos og finnbiff, men det viser seg at menyen er mye mer rikholdig.

Prosjekter:
Prosjekter ved Nordlandsforskning

Nord-konferansen samisk og urfolk 2022

Konferansen ble første gang arrangert i Bodø oktober 2021 under tittelen Saemien – Noerhtese Noerhtesne; Sáme – Nuorttaj Nuortan; Samisk – for Nord på Nord

Konferansen arrangeres årlig og alternerer mellom campusene Bodø og Levanger.

I 2022 ble konferansen arrangert på Nord universitets campus Levanger 19.–21. oktober. Tittelen var: Samisk, allmennkunnskap og fellesansvar – i spennet mellom tilhørighet og samhandling.  Arbeidsgruppe

 Camilla Risvoll​
 Forsker II
 Nordlandsforskning
 +47 970 46 416
 cri@nforsk.no

  Majken Paulsen
  Forsker II
  Nordlandsforskning
  +47 411 64 743
  map@nforsk.no