Om universitetsskoleprosjektet

Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet er et 4-årig utviklingsprosjekt (2018-2022) som skal bidra til å styrke samhandlingen og integrasjonen mellom lærerutdanning og grunnskole.

​​​​​​​​​​​​​​​​Universitetsskolene ved Nord universitet

Prosjektet er et partnerskap mellom Grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet og følgende skoler:

Nesheim skole og Ytterøy skole i Levanger samt Bankgata skole og Løpsmark skole i Bodø. Fra og med skolestart høsten 2018 kan disse kalle seg universitetsskoler. Skolene skal ha en forsterket rolle i praksissamarbeidet og framstå som kollektive praksisskoler. I tillegg skal alle ansatte se på seg selv som lærerutdannere. Studenter som har praksis på disse skolene, skal oppleve dette i sine praksisperioder.

Gjennom universitetsskoler ønsker partnerne å imøtekomme det en omtaler som «det doble formålet». Dette innebærer for det første en intensjon om å videreutvikle grunnskolen gjennom å utvikle kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, bidra til forsøk med nyskapende undervisning innenfor trygge rammer, styrke skolenes evne til å utvikle seg systematisk og dermed bedre lærernes kompetanse.

For lærerutdanningen handler dette om å arbeide for større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis, samt sikre høy kvalitet på praksisopplæringen. I samarbeidet er det også rom for å drive forsknings- og utviklingsarbeid både i skolene og i lærerutdanningen.

Ordningen omfatter følgende forhold:

• Studentene ved Grunnskolelærerutdanningen skal sikres praksis med høy kvalitet.

• Det skal gjennomføres forsknings- og utviklingsprosjekter hvor studenter, forskere og skoleansatte deltar.

• Det skal legges til rette for kompetanseutvikling i skolene og i lærerutdanningen

De fire skolene har en egen prosjektmedarbeider tilknyttet prosjektet. 

Prosjektledelsen består av:

​​

Fakta om universitetsskolene ved Nord universitet:

Universitetsskoleprosjektet er et partnerskap mellom universitet, kommune og grunnskoler i Levanger og Bodø. Prosjektet omfatter følgende forhold:

  • ​​Studentene ved lærerutdanningene sikres praksis med høy kvalitet.

  • Det gjennomføres forsknings- og utviklingsprosjekter hvor studenter, forskere og skoleansatte deltar.

  • Det legges til rette for kompetanseutvikling i skolene og i lærerutdanningene.

Følgende skoler deltar i partnerskapet:


Fra og med studieåret 22-23 er satsingen en del av den ordinære driften ved Nord universitet.
 Kontaktpersoner