Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal være Norges ledende fagmiljø når det gjelder å integrere yrkesorienterte og disiplinære fag i forskning og utdanning. Vår forskning og undervisning skal være regional relevant, etterspurt nasjonalt og internasjonalt synlig.


Kontaktinformasjon:

For besøkende:

  • Bodø: Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B), i 3. og 4. etasje på Samfunnet og i 2. etasje i Torggården
  • Levanger: Vitenskapelige tilsatte ved fakultetet sitter i 2. etasje i Nordlåna (G-bygget)
  • Steinkjer: Administrasjonen og vitenskapelige tilsatte sitter i 3. etasje i B-bygget, og i 1. etasje i F-bygget

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17200 (sentralbord). Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse:
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

 Aktuelt fra FSV

 

 

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte Nord universitetUtviklingsminister Dag Inge Ulstein (KRF) besøkte studentene som studerer internasjonale relasjoner ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/utviklingsminister-dag-inge-ulstein-besokte-nord-universitet.aspxUtviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte Nord universitet
Nord-forskere inn i Forskningsrådet Janne Paulsen Breimo og Grete Kaare Hovelsrud er utnevnt til medlemmer av Forskningsrådet nyopprettede porteføljestyrer. Nord-forskerne ble valgt over 1300 andre foreslåtte kandidater.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/nord-forskere-inn-i-forskningsradet.aspxNord-forskere inn i Forskningsrådet
Internasjonal prestisjepris til Nord-forskerProfessor Knut Ingar Westeren (68) ved Nord universitet fikk nylig – som aller første nordmann – utmerkelsen Distinguished Fellow of the Mid-Continent Regional Science Association (MCRSA). https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Internasjonal-prestisjepris-til-Nord-forsker.aspxInternasjonal prestisjepris til Nord-forsker