Forskere fra FSV er mest lest på Idunn

Flere forskere ved FSV har hatt suksess med sine tekster på Idunn i 2021. Johans Sandvin står bak bokkapittelet som er lest mer enn 7000 ganger det siste året.

​​

Johans Tveit Sandvin er fornøyd med at forskningen hans blir lest
Tilfredsstillende: Johans Sandvin sier det er tilfredsstillende for en forsker å få bekreftet at bokkapitler og artikler blir lest. Foto: Jan Erik Andreassen​

Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige forskningsbøker. Her finnes over 40 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til. I dag består Idunn av over 70 tidsskrifter og mer enn 70 bøker.

Lest over 7000 ganger

Kapittel – Den norske og nordiske velferdsmodellen – kjennetegn og utfordringer er i boken Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer, som utkom på Universitetsforlaget i 2020. Boken er en antologi, redigert av Cecilie Høj Anvik, Johans Tveit Sandvin, Janne Breimo og Øystein Henriksen. Kapittelet gir først og fremst en grunnleggende innføring i hva som særpreger den norske og nordiske velferdsmodellen, til forskjell fra andre velferdsmodeller. Men kapittelet viser også at modellen har gjennomgått betydelige endringer over tid, ikke minst når det gjelder kommunenes rolle, og når det gjelder synet på arbeid.  Kapittelet spør om disse endringene er i ferd med å undergrave særegne kvaliteter ved modellen. 

– Det blir ikke mye heder og ære, men det er tilfredsstillende å få dokumentert at forskningen vår blir lest, sier Johans Sandvin om tallene fra Idunn.

FSV også på andreplass

Asbjørn Røiseland og Christian Los artikkel fra april 2019, Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere?, er blitt lest av svært mange siden den gang. Over 12 000 til sammen og drøye 4000 bare det siste året. Og med det er artikkelen nest mest lest i 2021.​

En fornøyd prodekan

Prodekan for forskning og utvikling ved FSV er Cecilie Høj Anvik. Hun har vært med på å redigere boken hvor kapittelet sto. Hun er veldig godt fornøyd med antallet lesere.

–​ For oss som fakultet og Nord som universitet er det stor stas at forskninga vår blir lest. Vi har tatt både første og andreplassen på denne lista i 2021, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier hun.