Forskningsprosjekt kan ha bidratt til å redde liv

Ivar Svare Holand utenfor kontoret i Levanger, med havutsikt i bakgrunnen
Geograf Ivar Svare Holand i Levanger er så langt fornøyd med prosjektet «Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet» (GSS). Sannsynligvis har øvelsene de har arrangert i forskningsøyemed gitt nødetatene bedre forutsetning for å kunne redde liv.

​​​​Neste år er prosjektet 10 år. Hensikten med GSS-prosjektet var å få til et bedre samarbeid med Sverige i grenseområdene både under øvelse og ved skarpe aksjoner. 

I prosjektet fra Nord universitet i Levanger har Holand med seg universitetslektor Trond Olav Skevik, professor Olof Andreas Stjernström og professor Stig Ole Johannessen.

– Fire forskere fra vår samarbeidspartner Mittuniversitetet i Sundsvall og Østersund er også med i prosjektet. Dessverre har vi ikke møttes i 2020 på grunn av korona, men vi håper å kunne gjøre det neste år, sier Ivar Svare Holand.

Forsøk med digitale øvelser

Allerede i 2011 startet prosjektet som i utgangspunktet skal avsluttes i 2021. Prosjektet er egentlig tre selvstendige prosjekter som bygger på hverandre.

–​ I starten ønsket vi å arrangere avanserte desktop-øvelser i grenseområdet for å kunne bedre samarbeidet mellom blålysetatene på svensk og norsk side av grensen. Siden 2012 har vi vært med på å arrangere slike øvelser, sier Holand.

Ivar Svare Holand sitter i en stol og forteller engasjert om prosjektet
Engasjert georgraf: – Det er et viktig og spennende prosjekt førsteamanuensis Ivar Svare Holand bedriver sammen med tre andre forskere på Levanger og fire forskere ved Mittuniversitetet i Sverige.​

Koblet sammen Norge og Sverige

Forskerne har håpet å kunne bidra til et bedre, tettere og oftere samarbeide mellom de to lands nødetater på hver sin side av grenser. Det har forskerne på Nord universitet og Mittuniversitetet lykkes med.

–​ Vi har ikke nådd så langt som vi håpet av flere grunner, men en av de viktigste er at vi har mistet nøkkelpersoner på programmering underveis. Det som er positivt for det praktiske samarbeidet i prosjektperioden er at kart nå er gjort tilgjengelig over grensen og 50 kilometer inn i nabolandet. Det nye nødnettet var et stort fremskritt da alle nødetatene på begge sidene av grensa kunne kommunisere med hverandre, sier Holand.

Øvelsen som ble en realitet

En av øvelsene vi gjennomførte viste seg å bli en faktisk ulykkeshendelse ikke lenge etter øvelsen. 

–​ Fem norske menn i alderen 14 til 53 år skulle til Syltoppen innenfor svenskegrensen på 1740 meters høyde. Været ble raskt svært dårlig, og de fem greide ikke å komme seg tilbake dit de kom fra. Samarbeidet mellom innsatsleder ved den gang Sør-Trøndelag politidistrikt og den svenske alpine redningsgruppa berget de fem fra en muligens meget farlig situasjon. 

– Tidligere forskningsprosjektleder Knut Ekker var den gangen ganske sikker på at øvelsen som var arrangert i samme område noen måneder i forveien bidro sterkt til at nødetatene kunne redde liv da ulykken ble en realitet, sier en godt fornøyd Ivar Svare Holand.

Ivar Svare Holand utenfor kontoret i Levanger, med havutsikt i bakgrunnen
Ut mot havet: Ivar Svare Holand har sitt daglige virke på Nordlåna ved Nord universitet sin campus i Levanger, og utsikten utover havet er upåklagelig.​

Artikler og nye øvelser

Korona-året 2020 har satt en stopper for mange aktiviteter også innen «GSS-prosjektet». Holand håper at fase tre i prosjektet ikke stanser riktig enda. Forskerne arbeider med flere artikler, og håper at de snart skal kunne få anledning til å møte de svenske samarbeidspartnere for å diskutere innholdet i artiklene.

–​ Grenseredningsrådet leder det svensk-norske beredskapssamarbeidet over grensen i denne regionen og er veldig positive til dette forskningssamarbeidet på tvers av landegrensene. Fylkesmannen styrer det tilsvarende på norsk side, og hvert år møtes disse for å ta opp forskjellige temaer som ytterligere kan forbedre samarbeidet over grensa. 

–​ Øvelser er viktig, og vi håper å kunne få til en i 2021. Vårt mål som forskere er at det må være lett å øve ofte, øve sammen med andre, og på andre steder, sier Ivar Svare Holand.

 Kontaktperson