Jobbmuligheter som sosionom

Sosialt arbeid
Skal du studere sosialt arbeid? Da bør du lese dette! Her får du vite litt om hvilke jobbmuligheter du har etter endt utdanning.

​​​​Jobbmuligheter

​Et ord som ofte brukes i stillingsannonser når du skal søke jobb som sosionom er "miljøterapeut". Dette kan omfatte både sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere eller andre utdanninger innenfor helse- og sosialsektoren. Stillinger som er merket med "rådgiver" innenfor ulike sektorer kan det også være mulig for sosionomer å søke på. Det kommer veldig an på hvilket område rådgiverstillingen gjelder for, da det også er egen utdanning for rådgivere. Sosionomer jobber ofte innenfor rus, psykiatri, velferdsforvaltning og lignende. Jeg skal under liste opp noen konkrete arbeidsplasser hvor det jobber sosionomer, og ta for meg en del muligheter i Bodø by.

NAV

NAV er en god plass å jobbe dersom du vil ha et bredt spekter av sosialt arbeid. Her finnes mange ulike arbeidsområder, f.eks. arbeidsmarked, sosialhjelp, sykepenger og lignende. Menneskene du møter gjennom jobben har alle hver sin bagasje, så det er viktig å være åpen og evne å se personen, ikke bare saken. Dette gjelder uansett hvor du jobber, men på NAV hvor man i stor grad forholder seg til lover og regler, er dette ekstra viktig. Husk at bak den søknaden du sitter og behandler finnes det en person som trenger din hjelp. Jeg var selv i praksis hos NAV og er utrolig fornøyd. Det er absolutt å anbefale!

Skole

Sosionomer i skolen er et tema som er veldig aktuelt om dagen. Det jobbes for å få inn flere sosionomer i skolen, da alle barn er forskjellige, og noen kan ha behov for tettere oppfølging enn andre. Det kan være forhold innad i familiene som påvirker hvordan barnet har det på skolen og generelt i hverdagen, og som bidrar til konsentrasjonsplager, at barnet er utagerende, eller at han eller hun sitter helt stille bakerst i klasserommet. Det er absolutt et behov for sosionomer i skolen, så her er det bare å søke!

Bolig Nu

Bolig Nu er et midlertidig botilbud i Bodø, hvor mennesker som er bostedsløse og henvist av Nav kan bo opptil tre måneder, men også unntaksvis i lengre perioder. Det er til sammen sju hybler på Bolig Nu, og målet med oppholdet er at de som bor der skal få oppfølging og bistand til å etablere seg i egen bolig.

AS3 Employment

Karrieresenteret AS3 Employment Bodø arbeider med å hjelpe folk ut i arbeid. De som kommer til AS3 kan blant annet få hjelp til skriving av søknader og CV. AS3 Employment har også en egen digital portal, hvor deltakerne finner alt de trenger i en jobbsøkerprosess.

Flyktningkontoret

Flyktningkontoret i Bodø består av fire avdelinger: kvalifisering, enslige mindreårige, drift og bosetting. I hovedsak arbeides det med å gi flyktninger tilstrekkelig informasjon for å sørge for god integrering, blant annet gjennom introduksjonsprogrammet og bosetting. Introduksjonsprogrammet har som mål at flyktningen skal kunne forsørge seg selv, noe som gjøres ved at de får norsk- og samfunnsopplæring og praksis. Etter introduksjonsprogrammet er målet at de skal fortsette med skole eller jobb.

Dette er langt fra alle jobbmulighetene for sosionomer som finnes der ute. Det finnes også muligheter i Kirkens Bymisjon, miljøtjenesten og oppfølgingstjenesten, men jeg håper dette ga en liten pekepinn på hvilke muligheter du har etter endt utdanning.