Ny master skal bidra til å løse morgendagens problemer

""
Fra høsten 2022 starter Nord universitet opp en ny master i samfunnsanalyse. Å kunne vurdere og analysere kritisk informasjon blir stadig viktigere inn i fremtiden.

​​​– Kompetente ansatte med samfunnsanalytiske ferdigheter vil bli etterspurt. Denne utviklingen ønsker vi å være med på, og derfor etableres nå en ny master i samfunnsanalyse, sier førsteamanuensisene Astrid Marie Holand og Christian Lo ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV).

Det er de to som har fått ansvaret med å sluttføre planleggingen for å få den nye masteren opp å gå fra høsten av.

​– Å få etablert en masterutdanning i samfunnsanalyse med en klar, tydelig og tilpasset profil, har vært viktig i vårt arbeid. Vi gleder oss til å få satt det i gang, sier de to.

Klikk her for å endre bildet
Heltidsansvarlig: Christian Lo er FSV ansvarlige for heltidsdelen av den nye masteren i samfunnsanalyse.​ Foto: Jan Erik Andreassen
Klikk her for å endre bildet

Deltidsansvarlig: Astrid Marie Holand ved FSV er ansvarlig for deltidsdelen av den nye masteren i samfunnsanalyse. Foto: Jan Erik Andreassen​.Samfunnsanalyse må framsnakkes

I prinsippet tenkes det en campusbasert master på heltid over to år, men det er også mulig å ta utdanningen på deltid for dem som er i full jobb og har behov for faglig påfyll. 

– Det er mye spennende og lærerikt som er samfunnsnyttig. Samfunnsvitere finner seg stadig nye jobber, og studiet er utformet for å imøtekomme samfunnets behov for tverrfaglig analytisk kompetanse, sier de to.

Kan brukes til mange ting

​Master i samfunnsanalyse kan brukes i mange sammenhenger. En samfunnsviter kan utvikle, planlegge, utrede, gi råd, analysere og koordinere. Det finnes mange aktuelle jobber i privat, offentlig og frivillig sektor. Masteren kvalifiserer også for FSVs doktorgradsutdanning.

Klikk her for å endre bildet
En samfunnsviter kan utvikle, planlegge, utrede, gi råd, analysere og koordinere.​ Illustrasjonsfoto: Karoline O. A. Pettersen

– Samfunnsanalyse kan brukes til veldig mye forskjellig. Dagens og morgendagens samfunnsutfordringer er sammensatte. Tenk bare på dagens korona-nedstengte samfunn og de ulike problemene knyttet til folkehelse, kapasiteten i samfunnet, fordeling av goder og ikke minst økonomi, sier Astrid Marie Holand.

Har snakket med ledere

De to har snakket med ledere i privat og offentlig sektor som fremhever at det er viktig å få tak i ansatte med gode metodiske og analytiske ferdigheter, og som er i stand til å anvende disse på stadig nye felt. Masteren skal bygges i dialog med arbeidslivet, og Nord universitet har særlig tatt med seg det lederne sier om at det å evaluere, vurdere og analysere kritisk informasjon bare blir viktigere inn i fremtiden. 

– Alle studenter som har en samfunnsvitenskapelig bachelor fra før er kvalifisert til å søke på denne nye masterutdanningen. Vi ønsker tett kontakt med alle sektorer for å være oppdatert på hvilke spørsmål der ute i samfunnet som trenger svar, sier de to.

Et samfunn i stadig endring

Hvordan skal et samfunn i stadig endring forstås? Hvordan skal det navigeres i et arbeidsliv der omstilling blir stadig viktigere?

– Studentene vil lære å jobbe tverrfaglig med samfunnsvitenskapelige analyseverktøy. Å kombinere kunnskap og «oversette» mellom ulike fagtradisjoner er en egen ferdighet, og det skal vi ta på alvor. Vi vil blant annet ha fokus på analysearbeid, metode, forskningsdesign og prosjektledelse, sier Astrid Marie Holand og Christian Lo.​​

Toppfoto: Illustrasjonsfoto. Fotograf: Karoline O. A. Pettersen.