Ann-Torill Tørrisplass disputerte 24. mars 2020

""
Ann-Torill Tørrisplass disputerte for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun er den første ved fakultetet som disputerer digitalt via Skype.

​Fakultetet gratulerer doktorand Ann-Torill Tørrisplass med bestått disputas 24. mars 2020. Tørrisplass disputerte over avhandlingen: Barn på terskelen – En institusjonell etnografi om enslige mindreårige flyktningjenters møte med en ambivalent velferdsstat.

Kommisjonen bestod av professor Ketil Eide (Universitetet i Sør-øst Norge), dosent Marcus Herz (Malmö universitet) og professor Britt Lillestø (Nord universitet). Disputasen ble ledet av professor Elisabet Ljunggren (Nord universitet). 

Kommisjonen kom enstemmig frem til at kandidaten har bestått disputasen på en god måte, og gjennomføringen var også fin, omstendighetene tatt i betraktning.

Ann-Torill Tørrisplass disputerer via Skype
Ann-Torill Tørrisplass disputerte digitalt via Skype. Foto: Skjermbilde