Fornøyd med masterutdanningen på Levanger

Kjartan Gjelvold ble i vår ferdig med sin Master i kunnskapsledelse (MKL) ved Nord universitet på Levanger. Han er godt fornøyd med studiet og fagkompetansen han har tilegnet seg.

​​​

Kjartan Gjelvold i parken
Master i kunnskapslede: Kjartan Gjelvold er imponert over de som har lagt til rette slik at studentene kunne studere på en god måte under pandemien. Foto: Privat​

Kjartan Gjelvold er svært godt fornøyd med hvordan studiet ble gjennomført i en vanskelig periode.

– Jeg er imponert over de som har lagt gjennomføringen av studiet til rette for oss i denne pandemiperioden. Også foreleserne var veldig gode. Som studenter fikk vi sterk tilhørighet til hverandre. Jeg valgte å skrive min masteroppgave alene, men jeg fikk også muligheten til skrive sammen med medstudenter, og det var en veldig flott opplevelse. Jeg startet studiet i 2018 og gjorde meg ferdig våren 2021, etter at jeg måtte utsette min egen avslutning av mitt studie ett semester, sier han.

Lærer, politiker og pappa

Kjartan er fra Levanger, og tok sin utdannelse til adjunkt i Trondheim. Etter å ha jobbet som lærer blant annet i Bærum og Vadsø er han nå vel etablert tilbake i Levanger. 46-åringen er gift og har tre gutter på henholdsvis 18, 13 og 11 år. Dermed er rollen som pappa en viktig del av hverdagen. I tillegg har han vært medlem i MDG Levanger siden 2015, og ble med i styret i 2019. I dag sitter han i kommunestyret i byen som den eneste fra sitt parti. Under høstens stortingsvalg sto han på fjerdeplass på MDGs liste.

– Politikk har alltid vært viktig for meg. Jeg er opptatt av at vi som samfunn må forholde oss til at vi befinner oss i en klimakrise og handler deretter. Det må bli enklere for alle å ta miljøvennlige valg, sier politikeren.

Lærer på voksenopplæringen

Klikk her for å endre bildet
Lærer i 18 år: 18 år i skoleverket hvorav de åtte siste innen voksenopplæringen. – MKL har gitt mye ny fagkompetanse, sier en fornøyd Kjartan Gjelvold. Foto: Privat

Kjartan Gjelvold har vært lærer i 18 år blant annet på barne- og ungdomstrinnet, og i videregående skole. De siste åtte årene har han jobbet ved Levanger voksenopplæring. Der jobber han mye med å integrere voksne innvandrere. Kompetansen i voksenopplæringsteamet er veldig høy.

– Arbeidslivet i dag er litt annerledes enn før. Vi lever av å ha elever og i en periode var antallet litt synkende. Derfor tenkte jeg for noen år siden at jeg kanskje skulle finne meg annen jobb. For å få det til trengte jeg mer utdanning for å stille sterkere i konkurransen med andre. Arbeidsgiveren min la alt til rette og støttet meg, og vi ble enige om at jeg i min masteroppgave skulle skrive om innvandreres integrering i dagligvarebransjen. For innvandrere er det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Det kreves papirer. Dagligvarebransjen er kanskje den enkleste å få tilgang til, sier Kjartan Gjelvold.

Spennende nettverksbygging

Kjartan er veldig opptatt av nettverksbygging. Studiet han akkurat har avsluttet ga han mange nye kontakter. Mye spennende skjer i faglig utvikling når forskjellige personer med forskjellige roller kommer sammen i nye settinger.

– Jeg ville ta en mastergrad blant annet fordi jeg er interessert i forskning. MKL er et spesielt studie som har gitt meg økt fagkompetanse. Blant annet ved at jeg har fått større forståelse for hva innvandrerne møter i vårt samfunn, sier Kjartan Gjelvold.

I høst starter han på et nytt studie ved Nord universitet, denne gangen i Bodø. Han skal lære seg pedagogikken som gjelder når han skal lære bort norsk til de som har norsk som andrespråk.​

Les mer og søk opptak:


>> Master i kunnskapsledelse​


Søknadsfrist: 15. november 2021 (opptaket åpner 1. oktober)