Hadde veldig stort utbytte av MKL-studiet ved Nord universitet

Knut Vegard Bergem er veldig godt fornøyd med utbyttet av Masterstudiet i Kunnskapsledelse (MKL) som han tok ved Nord universitet i Levanger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​53-åringen tok studiet høsten 2019. ​ 

– Da jeg kom inn på studiet hadde jeg vært lenge i en større organisasjon. Jeg hadde jobbet med strategier, vært i ledelsen og sittet i forskjellige styrer. Det ga meg en boost å se min egen rolle fra utsiden, og jeg tror mange har samme behovet for ny input etter at en har jobbet en stund, sier Knut Vegard Bergem.

Forlagsredaktør i Cappelen Damm

Knut Vegard startet sin yrkeskarriere med internasjonalt arbeid gjennom Norad-systemet. Deretter prøvde han seg som journalist, skribent, og han var innom flere andre forlag før han endte opp som forlagsredaktør i Cappelen Damm for 10 år siden.

Klikk her for å endre bildet

– Selv om jeg ikke har noe personalansvar styrer jeg en del team i hverdagen. Derfor ble et slikt studie i kunnskapsledelse veldig spennende i forhold til min egen jobb. Det ble ​litt reising med samlinger på Levanger, og møtet med andre mennesker i andre bransjer, og med andre roller, var veldig spennende.  Jeg føler at jeg ble kjent med en annen side av meg selv gj​ennom studiet, sier Knut Vegard Bergem.

Han er sannsynligvis ikke den helt gjennomsnittlige 53-åringe studenten. Kanskje heller ikke en gjennomsnittlig 53-åring. To voksne barn hvorav det ene er bosatt i New York og det andre i Drammen. Han er gift med Norges tidligere ambassadør til Libanon som i sommer startet i ny jobb i FN-systemet i Jordan.

– Det er ​veldig greit å ikke ha noe personalansvar i min jobb i forlaget. Det gjør det enklere for meg å kunne jobbe fire uker fra kontoret i Oslo, for deretter å være på hjemmekontor i Jordan i fire uker sammen med min kone, sier Knut Vegard.​

​Masteroppgave om oppdrettslaks

For å gjøre masteroppgaven valgte Knut Vegard å reise enda lenger enn til Levanger.

–​ Det endte i Finnmark. Der er det oppdrettsanlegg nok til å kunne hjelpe oss med å få d​e svarene vi trengte til masteroppgaven som etter hvert fikk tittelen Fra flåteforing til fjernforing av oppdrettslaks. Mennesker, omgivelser og teknologi i foringsprosessen. Det å få muligheten til å kunne bruke tid i en forskerrolle var veldig spennende. 

–​ ​I min hverdag som yrkesutøver vet jeg svært lite om det å være forsker, hvor du kan gå mye grundigere inn i en problemstilling, og prøve å finne svarene. Å ta en slik mastergrad har for meg vært veldig utviklende, avslutter Knut Vegard Bergem.​