Hvorfor bør du velge samfunnsvitenskapelig master?

Vi tror du finner svaret blant fire mastertilbud ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Å velge samfunnsvitenskapelig master gir deg muligheten til å spesialisere deg innenfor et gitt felt. Utdanningen gir deg muligheten til å få spennende jobber, og til fleksibilitet og selvstendighet i arbeidslivet. I tillegg er samfunnsvitere gode til å analysere og forstå utviklingstrekk, gode til å diskutere og flinke til analytisk skriving. Dette er egenskaper som er ettertraktet på arbeidsmarkedet og verdifulle i samfunnsdebatter.

Samfunnsvitere er med på å besvare problemstillinger som:

 • Klimaendringer – Hvordan påvirker dette mennesker og samfunn?
 • Hvordan skal velferdsstaten overleve?
 • Utnyttelsen av menneskelige ressurser i arbeidslivet (organisasjon og ledelse)
 • Trusler mot norsk sikkerhet
 • Fremmedfiendtlighet og konflikt
 • Endringer i maktbalanser mellom stormaktene og fremveksten av en ny verdensorden
 • Hvordan påvirkes demokratiet og demokratiske systemer av at politiske diskusjoner blir mer rå og kyniske?
 • Aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske problemstillinger i nord
 • Sosiale forskjeller og forventningspress blant unge
 • Integreringsutfordringer
 • Selvstendig journalistikk vs. fake news og sosiale medier

Tips fra tidligere studenter

Ann-Torill Tørrisplass og Lars Røed Hansen har begge tatt en samfunnsvitenskapelig master. I dag jobber de ved Nord universitet. Ann-Torill valgte sosiologisk retning, og skrev om unge jenters forhold til feminisme i sin masteroppgave. Lars valgte statsvitenskapelig retning, og skrev om valggjennomføring via internett, da Bodø kommune var forsøkskommune i 2011.

Ann-Torill og Lars har noen tips til de som ønsker å ta en master:

 • Metodefag er viktig
 • Velg et tema du synes er interessant og start skrivingen
 • Lag deg delmål underveis, og følg den planen
 • Finn frem til din måte å studere på. Er det sammen med andre eller på egenhånd?

Klikk her for å endre bildet
Ann-Torill Tørrisplass og Lars Røed Hansen.

Anette Eide avsluttet sine studier våren 2019. Hun ønsker å jobbe med formidling, og studerte ved fakultetets integrerte 5-årige master, Lektor i samfunnsfag. Her er de fleste av emnene hentet fra historiefaget, mens det finnes noen valgemner innenfor sosiologi, statsvitenskap, idrettsfag eller engelsk språk.

På spørsmål om hvordan det er å studere på masternivå sier Anette at det er både spennende og krevende. Spesielt metodefagene blir trukket frem som krevende, men på den andre siden veldig nyttige.

Videre forteller hun at overgangen fra bachelor til master gikk veldig greit. Det å ha større frihet til å gjøre det en selv har lyst til ble trukket frem som positivt, sammen med at det er viktig å ha struktur på hverdagen.

– Interesse gir deg pågangsmot og får arbeidet til å føles som en hobby, avslutter de tre tidligere studentene.

Klikk her for å endre bildet
Anette Eide.
Toppfoto: Illustrasjonsfoto.

Samfunnsvitenskapelige mastertilbud: