Tilbyr ny mastergrad for å imøtekomme nye kompetansekrav: – En unik mulighet til å spesialisere seg

Nord universitet har lansert en ny mastergrad i sosialvitenskap med fordypning i barnevernsarbeid og sosialt arbeid. For ansatte i kommunalt barnevern og ledere i barnevernsinstitusjoner vil graden bli påkrevd i årene som kommer.

​​
Klikk her for å endre bildet
NY. Denne trioen gleder seg til å ta imot studenter på nystartet mastergrad i sosialvitenskap med fordypning i sosialt arbeid og barnevern. Fra venstre: Hilde Berit Moen, Guro Øydgard og Linda Sjåfjell. Foto: Tarjei Abelsen​

– Programmet er designet for å gi studentene spisskompetanse for å kunne jobbe i barnevernsfeltet, og i sosialt arbeids-feltet, og gir muligheter for videre forskning og fagutvikling i tjenesten, sier Linda Sjåfjell, studieprogramansvarlig for den nye masteren i sosialvitenskap.

Masterstudiet, som starter i august 2023, er designet for å gi barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer mulighet til å heve den analytiske kompetansen sin, fordype seg og få relevant spisset kompetanse. Programmet er både praksisrelevant og kvalifiserer til å ta en doktorgrad.

– Masteren opprettes for å møte den økte kompleksiteten i tjenestebehov vi ser i samfunnet i dag, og gir en unik mulighet for å spesialisere seg, sier Sjåfjell.

Komplekse behov

Både i barnevernet, i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten ses en økende grad av brukere og pasienter med sammensatte og komplekse behov for bistand.

– Dette utfordrer tjenestene, og det er behov for personell med høy sosialfaglig kompetanse til å følge opp sammensatte, sosiale og psykiske helse- og livsutfordringer, sier Sjåfjell.

Sammensatte behov øker også behovet tverrfaglig samarbeid og samhandling, og dette vil fordypning i sosialt arbeid legge opp til å utvikle hos studentene.

– Sosialfaglig personell med masterutdanning er derfor i økende grad etterspurt, og det er sannsynlig at det vil fortsette å øke, sier Hilde Berit Moen, som er ansvarlig for fordypningen i sosialt arbeid på den nye masteren.

Økt kompetansekrav

Fra 2031 vil det være krav om mastergrad for barnevernsansatte som utfører kjerneoppgaver både i kommunalt og statlig barnevern, og det er blant annet som et svar på dette at Nord nå satser på en grad som går direkte på barnevern og sosialt arbeid. I flere andre tjenester, som Nav, har det i de senere år vært stilt krav om mastergrad i mange stillinger.

– Denne masteren gir kompetanse i kritisk analyse og beslutninger, for å imøtekomme utviklingen med at det er et større fokus på begrunnelser nå enn tidligere. Det skal være begrunnede utredninger og vedtak, og det vil vi ha mye fokus på, sier Øydgard, som har ansvaret for fordypningen i barnevernsarbeid.

Studenter vil også få kompetanse på ledelse og samarbeidsrelasjoner.

– Det kan være et verdifullt tilskudd i kompetansen for noen som har lederposisjoner, sier Øydgard.​

Nye karrieremuligheter

Studentene vil på studiet også få muligheter til å gjennomføre praktiske oppgaver og prosjekter i emnet "Fagutvikling og innovasjon", for å lære å utvikle løsninger som kan gjøres i praksis.

Dette programmet gir studentene en unik mulighet til å spesialisere seg innen barnevern og sosialt arbeid, og kan åpne opp flere karriereveier innen dette feltet.

– Det er generelt økende krav til kompetansekrav, en bachelorgrad er mange steder ikke nok lengre. Derfor har vi nå en spesialisert master for sosialt arbeid og barnevernfeltet for å ha et mest mulig relevant utdanningstilbud, sier Øydgard.

Synergieffekt 

Det er et team på tre bestående av Sjåfjell, Øydgard og Moen som er ansvarlig for masteren, og de vil jobbe langt tettere enn det som har vært vanlig tidligere.

– Vi er et solid fagmiljø som gleder oss til å tilby master i sosialvitenskap. Sammen vil fagmiljøet innen sosialt arbeid og barnevern drifte både bachelorutdanningene og den nye masterutdanningen. 

– Og vi er et team på tre som kan spille på hverandre i arbeidet med å lede utdanningen, det vil gi god faglig synergieffekt og det er en måte å jobbe på som jeg gleder meg til, sier Moen.

Hun mener endringen i arbeidsmåte vil gi en bedre utdanning.

– Det vil blant annet gi en bedre sammenheng mellom bachelorgraden og masteren, slik at dette regner vi med vil styrke hele utdanningen, sier Moen.​

Utenlandsopphold

Fordypningen i barnevernsarbeid inneholder også en praksisperiode på fire uker. Når masterstudentene skal gå ut i praksis, kan de velge å ta denne i utlandet.

– Vi har avtaler om praksisplasser i både Thailand, Madagaskar og Kamerun, i tillegg til praksisplasser i både statlig og kommunalt barnevern, sier Øydgard.

Studenter som tar fordypning i sosialt arbeid kan reise ut i vårsemesteret og ta inntil 30 studiepoeng utenlands.

Alle praksisplassene innebærer arbeid rettet mot barn, ungdom og familier i utsatte livssituasjoner.​

Opptak

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan søke på masteren direkte fra bachelor, mens andre pedagogiske og psykologiske profesjonsutdanninger kan søke dersom de har to års relevant arbeidserfaring.

Studiet er mulig å ta både på heltid og deltid.​​

– Deltidsmodellen vil være særskilt egnet for å kombinere med jobb, men begge modellene har bolkbasert undervisning, altså at undervisningen er samlet i bolker på to til tre dager, sier Sjåfjell.

Les mer og søk opptak:


>> Master i sosialvitenskap
>> Master i sosialvitenskap (deltid)​

Søknadsfrist: 15. april

 Studieprogramansvarlig

 Fordypningsansvarlig sosialt arbeid

 Fordypningsansvarlig barnevern