Norge + Canada = sant

Denne uka heiste Nord universitet det canadiske flagget. Forholdet mellom Nord universitet og University of Northern Britsh Columbia (UNBC) fortsetter, det er fagfolk fra begge steder enige om når de møtes i Bodø på valentinsdagen. Et fireårig utvekslingsprogram mellom de to går mot slutten, men det er bare begynnelsen.

Astrid Marie Holand

​Dette semesteret tilbringer de canadiske masterstudentene Nicole Schafenacker og Eric Depenau i Bodø. Hun med fagkombinasjonen engelsk og antropologi, han med fagkombinasjonen statsvitenskap og regional utvikling. Gjennom Nords utvekslingsavtale med UNBC deltar de i MIND-programmet, en spesialisering under Nords engelskspråklige mastertilbud i samfunnsvitenskap. MIND står for Master in International Northern Development.

Både Schafenacker og Depenau er svært fornøyd med opplegget, praktisk og innholdsmessig. Når de skal oppsummere sine opplevelser, kommer i rask rekkefølge stikkord som gode overgangsordninger mellom landene og semestrene, forelesninger på høyt nivå, relevante fag, aktuelle tema.

Just Herman Kornfeldt slutter seg til. Han startet som MIND-student ved Nord høsten 2017, og skal være i Canada høstsemesteret 2018, noe han ser fram til. Alle tre vil uten å nøle anbefale tilbudet for andre studenter.

– Temaene som tas opp i dette studiet er anvendelige i det virkelige liv, i en globalisert verden der det er viktig å få se andres perspektiver, sier Kornfeldt.

Klikk her for å endre bildet
Utveksling i nord: Nicole Schafenacker, Eric Depenau og Just Herman Kornfeldt er blant studentene som skal gjøre opp status når prøveperioden for MIND snart er over. De har bare gode erfaringer så langt.

– Dette vil vi gjøre mer av! Vi har sett at universitetene våre har mange felles utfordringer, og dermed store muligheter for å utveksle erfaringer. Og vi har en rekke nordområdetema som egner seg godt for forskningssamarbeid. Det fastslår de tre professorene som står bak programmet, UNBCs Gary Wilson, Gail Fondahl og Nords Marit Sundet.

Wilson, Fondahl og Annich Pereira fra UNBC besøkte fagfeller ved FSV for å diskutere hvordan det norsk-canadiske utdanningssamarbeidet kan utvikles og videreføres. Med på laget er også Eivind Karlsen, programansvarlig for Bachelor of Circumpolar Studies, Håkan T. Sandersen og Tanja Ellingsen fra BA-programmet i internasjonale relasjoner og Grete Hovelsrud som står bak masteremnet fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer. Fondahl, med sin fortid som president for International Arctic Social Sciences Association, peker raskt på passende tema for forent forskning:

– Lokal og regional utvikling knyttet til endringer i ressursgrunnlag, klimaendringer, sosial rettferdighet og urfolksspørsmål opptar oss alle, og det er felt som trenger mer forskning, ikke minst sammenliknende studier, sier hun.

Dette blir utgangspunktet for neste samling, et felles symposium om forskning og undervisning i Canada i september. Her skal både studenter og forskere inkluderes. Formålet er å booste videre samarbeid mellom Nord og UNBC.  

Klikk her for å endre bildet
Engasjert dame ved tegnebrettet: Gail Fondahl samler innspill til videre samarbeid.
Klikk her for å endre bildet

Unikt i nord

UNBCs Gary Wilson (toppfoto, nr. 1 fra venstre) og Nords Marit Sundet (toppfoto, nr. 6 fra venstre) er initiativtakerne til MIND-programmet. Bakgrunnen var et ønske om å videreutvikle nordområdestudiet. Sammen dro de i gang et fireårig utvekslingsløp, finansiert av SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning , nærmere bestemt Nord-Amerika og Canada-programmet. Formålet med SIU er å legge til rette for økt studentmobilitet. Første studentkull ble tatt opp i Norge i 2015. Den første utvekslingsgruppen var sju russiske studenter fra Nord som besøkte Canada i 2016. Første kull ved UNBC startet i 2016 under merkelappen master i interdisiplinære studier (Master of Interdisciplinary Studies), og én canadisk student herfra besøkte Nord i fjor. Målet var å ha 6-7 studenter begge veier per år, men det har så langt blitt færre enn planlagt, sier Sundet. Hun forklarer dette med at programmet har hatt en lang oppstartfase. Initiativtakerne har på hver sin kant opplevd utfordringer med å få samarbeidet institusjonalisert.

I 2018 går prosjektperioden ut, men det er et sterkt ønske om å videreføre utdanningssamarbeidet og samtidig realisere et forskningssamarbeid mellom Nord og UNBC. Dette begrunnes med at begge er små universiteter i områder med spredt befolkning, som dermed får liknende utfordringer. Store avstander og behov for desentralisert undervisning skaper helt bestemte, praktiske behov som best møtes digitalt og nettbasert.

– Når vi møtes i Canada til høsten bør vi rett og slett dissekere MIND-programmet og utvikle felles opplegg for forskningsbasert undervisning som begge universitetene kan bruke, med utgangspunkt i det vi har erfart til nå, sier UNBCs Gary Wilson.

Deltakerne i MIND-programmet ønsker videre samarbeid omkring utvikling av tverrfaglige læringsformer. Dessuten er de opptatt av å finne ut hva som kan være unikt for kunnskapsutvikling i nordområdene, hvordan undervisningen drives her, og hva slags type kunnskap som vektlegges. Neste spørsmål er hvordan, og hvorvidt, urfolkskunnskap fagliggjøres. Hvordan de respektive universitetene bidrar til lokalsamfunnet og regionen de tilhører er et annet aktuelt spørsmål som kan besvares i samarbeid.

Klikk her for å endre bildet
Med hjerte for samarbeid: Søte, røde hjerter krydret valentins-møtet i Bodø.

Astrid Marie Holand

Les mer:

Intervju med Just Herman Kornfeldt: 

– Internationalization is becoming more and more important

Studieprogram: Master in Social Science