Ny bok om når politikk møter byråkrati

Christian Lo poserer med boken
Feltarbeid i to små norske kommuner danner grunnlaget for boka om når politikk møter byråkrati. ​​​​Førsteamanuensis Christian Lo ved Fakultetet for samfunnsvitenskap på Nord universitet står bak boka som kommer ut i disse dager.

​​​​Boka er en del av bokserien «Political Ethnography» som gis ut på Manchester University Press. Forlaget har en lang tradisjon på bøker innen politisk antropologi, og denne serien redigeres av Professor Rod Rhodes som over flere tiår har vært en sentral bidragsyter innen de temaene som boken omhandler.  

– Avhandlingen min var ferdig i 2015 og det var min opponent den gangen som gjorde redaktøren i Manchester oppmerksom på den. Redaktøren spurte meg i 2016 om jeg kunne tenke meg å omgjøre den til et bokmanus, og det kunne jeg ikke takke nei til. Boka som kommer i disse dager består av sju kapitler og er basert på avhandlingen, men fire av kapitlene er skrevet helt om, sier Christian Lo.

Fotfulgte politikere og administrasjon

Klikk her for å endre bildet
To kommuner: Feltstudier fra to små kommuner i Nord-Norge danner grunnlaget for boka om når politikken møter byråkratiet. Foto: Jan Erik Andreassen

Hans feltarbeid foran avhandlingen ble gjort i to små kommuner. Christian Lo var en måned på kontor på rådhuset i begge disse kommunene. Her fotfulgte han politikerne og de administrative lederne for å finne ut av hvordan politikk blir til, og hvem det er som bestemmer. 

– Boka er tverrfaglig, og berører klassiske statsvitenskapstema ved bruk av antropologisk teori og metode. Teorier om styringsnettverk og politisk kultur er sentralt. Politikk skapes i alle relasjoner mellom mennesker både internt på rådhuset og eksternt utenfor rådhuset. Alle er med på å forme politikken, sier han.

Må være et samspill

Politikerne og administrasjonen må samarbeide godt i hverdagen. De er avhengige av hverandre både for å få igangsatt politiske prosesser og for å få ting satt ut i live. 

– Mange har pekt på at norsk lokalpolitisk kultur preges av en konsensusorientering. I boken prøver jeg å forstå de institusjonelle forholdene som skaper en slik, tilsynelatende, konsensuspreget dynamikk. 

– Et interessant kjennetegn ved de politiske prosessene er at det stadig oppstår nye politiske allianser fra sak til sak, ikke bare mellom de folkevalgte politikerne, men også mellom politikere og administrasjonen. 

– Om jeg skal trekke noen konklusjon etter dette arbeidet må det vel bli at statsvitenskapelige teorier som trekker for skarpe skillelinjer mellom konsepter som politikk og administrasjon, eller nettverk og hierarki, ikke helt evner å fange en virkelighet som preges av mer samspill og flytende overganger. En annen sentral konklusjon er at lokalpolitikken preges av pragmatiske politiske allianser som endres hele tiden. Aktørene vet at de må bevare tillit og konsensus seg imellom, selv om de i noen saker befinner seg på motsatte sider. 

– Både politikere og byråkrater er til syvende og sist innbyggere i de samme lokalsamfunnene, og møter stadig hverandre igjen i ulike roller og til ulike anledninger, sier forfatteren.​ 

Klikk her for å endre bildet
Endelig på plass: Etter flere uker underveis er endelig boka til Christian Lo kommet frem til Nord universitet. Foto: Jan Erik Andreassen
Toppfoto: Fornøyd forfatter: Forfatter Christian Lo er godt fornøyd med det nye produktet han nå endelig kan vise frem. Foto: Jan Erik Andreassen