Oppstart Dannelsessemesteret 2022

Her finner du viktig informasjon om oppstarten på Dannelsessemesteret (EX150S / EX150LS / EX151S).

​​​Dannelsessemesteret er det første emnet studenter på bachelorprogram og lektorprogrammet ved FSV starter på. Emnet er på 30 studiepoeng og varer hele høstsemesteret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bo​dø

Fredag 19. august – obligatorisk oppmøte – husk legitimasjon
10:00 - 13:00 Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1).

Levanger

Informasjon om oppstart blir publisert så snart denne er klar.
Obligatorisk deltagelse:
Det stilles krav til obligatorisk deltakelse i emnet gjennom hele semesteret. Det er studenten selv som er ansvarlig for å beregne fravær. Dersom du ikke oppfyller de totale kravene til obligatorisk deltakelse gjennom hele semesteret, vil du ikke kunne ta eksamen i emnet.

Fritak fra emnet:
Studenter som søker fritak for Dannelsessemesteret må oppfylle følgende krav:

  • ​​​Studenter som tas opp på bachelorprogam må starte på Dannelsessemesteret første semester. Overlappende emner er Examen Philosophicum (Ex.Phil.) og samfunnsvitenskapelig Examen Facultatum (Ex.Fac)
  • Studenter som har Ex.Phil. og samfunnsvitenskapelig Ex.Fac. fra før kan søke om fritak fra Dannelsessemesteret. For å oppfylle det totale kravet til antall studiepoeng innen emnet (30 stp), må man ta andre samfunnsvitenskapelige emner som tilsvarer det manglende antall studiepoeng. Dersom man fra før har samfunnsvitenskapelige emner som fyller disse kravene, kan man søke om fritak for Dannelsessemesteret i sin helhet
  • Dersom studenten kun har Ex.Phil. eller Ex.Fac. fra før, må vedkommende gjennomføre Dannelsessemesteret i sin helhet
  • Det gis kun fritak for Ex.Phil. og samfunnsvitenskapelig Ex.Fac. som samlet svarer til minimum 15 studiepoeng, der eksamen i begge emnene er maksimum fem år gamle
  • Dersom du får fritak for Dannelsessemesteret, eller har bestått Dannelsessemesteret tidligere, kan du søke om permisjon fra første semester eller melde deg opp til enkeltemner​​​. Søknadsfristen 1. juli (for enkeltemner) gjelder for eksterne søkere. Er du allerede student ved Nord universitet gjelder registreringsfristen 1. september​

​​