Selvvalgt bachelorgrad ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Dersom du har tatt emner som ikke allerede er satt sammen i en grad, kan en selvvalgt bachelorgrad være aktuelt for deg.

​​​​Hvem kvalifiserer til en selvvalgt bachelorgrad?

 • Alle som har tatt studiepoenggivende emner som ikke inngår i en grad og som ønsker å få disse formalisert
 • Studiepoenggivende kurs gjennom fagforening, jobb, Folkeuniversitetet e.l. kan også være kvalifiserende

Hvordan blir jeg tatt opp til den selvvalgte bachelorgraden?

 • Kvalifikasjon skjer basert på individuell søknad/vurdering. Studieløpet gjennomføres ofte i dialog med studieveileder
 • Det stille noen formelle krav:
  • Graden må bestå av totalt 180 stp fordelt som følgende:
  • 90 stp fordypning hvorav 30 stp skal være videregående samfunnsvitenskapelige emner
   > Av de 30 stp med videregående emner, skal 10 stp bestå av et selvstendig, skriftlig arbeid (Les mer om oppgaven under)
  • 30 stp innen et tilstøtende fagområde
  • 60 stp valgfrie emner
  • Minimum 60 stp må være avlagt/avlegges ved Nord universitet
  • Graden ikke kan overlappe mer enn 120 stp med en ordinær bachelorgrad
  • Les mer i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §2-3 Krav til graden bachelor

Krav til selvstendig, skriftlig arbeid, 10 stp:

 • Dersom du har et selvstendig skriftlig arbeid på 10 stp innenfor samfunnsvitenskapelige emner, kan du søke om å få dette godkjent som bacheloroppgave
 • Dersom du ikke har en bacheloroppgave eller tilsvarende, tilbyr Fakultet for samfunnsvitenskap emnet SAM2000 Bacheloroppgave i selvvalgt bachelorgrad
 • For å kunne kvalifisere til SAM2000 må du minimum ha:
  • 10 stp samfunnsvitenskapelig metode må enten være bestått for å få tilgang til å skrive oppgaven, eller studenten må være oppmeldt til metodemnet samme semester som oppgaven skrives. Dersom studenten tar metodeemnet i samme semester som oppgaven skrives, må metodemnet bestås før en vil få adgang til å levere oppgaven

Hvordan bestille vitnemål?

Dersom du allerede kvalifiserer til å få utstedt vitnemål, kan du søke om dette direkte. Bruk skjema.

Påbygging til master

Med en selvvalgt bachelorgrad kvalifiserer du til opptak på flere av våre masterutdanninger. 

Kontaktpersoner

Dersom du lurer på om du er kvalifisert til en selvvalgt bachelorgrad kan du kontakte en av følgende studieveiledere:

Nordland:

Trøndelag:

Send inn karakterutskrift og pensumliste ved kontakt med studieveileder på e-post.

Linda valgte selvvalgt bachelorgrad ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Det kan du også gjøre.

– Med en selvvalgt bachelor har du muligheten til å få med enda flere av de fagene du interesserer deg for.