Ståle Seierstad ble hedret med seminar

Deltakere på ståle-seminaret ved Nord universitet. Ståle Seierstad i midten foran.
En av nestorene innen sosiologifeltet ble hedret på 80-årsdagen.

​Professor emeritus Ståle Seierstad fylte 80 år den 29. april. I den anledning inviterte Fakultet for samfunnsvitenskap et utvalg fagfeller både internt og eksternt til et seminar med og for Seierstad (se opptak nederst i saken).

Klikk her for å endre bildet
Ståle Seierstad avsluttet seminaret ved Nord universitet. Foto: Nina Støver
Ståle Seierstads betydning for fagmiljøet på Nord universitet og Nordlandsforskning er uomtvistelig i perioden siden han kom til Bodø i 1979. Siden han avla magistergraden i sosiologi i 1965, ved Universitetet i Oslo, har han vært en aktiv bidragsyter i fagdebatten omkring arbeidslivets institusjoner. Først som NAVF-stipendiat (Norges almenvitenskapelige forskningsråd), senere som amanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo i perioden 1968-72, og ikke minst som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo (AFI) i perioden 1972-79. 

I 1979 satte han kursen nordover, og fungerte da som forsker frem til ansettelse i som dosent i politikk, organisasjon og sosiologi i 1993 på daværende Høgskolen i Bodø. Der fikk han opprykk til professor i sosiologi i 1998. 

Seierstads bidrag gjelder for det første som initiativtaker og støttespiller i utvikling av forskningsprosjekter. Hans sjenerøsitet mht. å veilede yngre forskere, kommentere bidrag er dessuten velkjent, og fortsatt hjelper han når noen behøver faglige kommentarer. Det er mange som i årenes løp har høstet av hans alltid grundige og oppmuntrende kommentarer. Det er også verdt å merke seg at han også rager nasjonalt gjennom sin forskning om arbeidsorganisering, institusjonelle rammer omkring arbeidsmarkeder, næringsutvikling og omstilling.

Bidragsytere

Foruten Seierstads innlegg holdt følgende personer foredrag:

 • Professor Tian Sørhaug:
  Hvordan arbeidet former verden? Globalisering, organisering og vilkår for solidaritet
 • Forskningssjef Sissel Trygstad, FaFo:
  Deltakelsesgapet i den norske arbeidslivsmodellen
 • Førsteamanuensis Bente Vibecke Lunde, FSV Nord universitet:
  Arbeidsmiljøarbeid i endring. Økt kompleksitet og desentralisering av ansvar
 • Professor Johan Elvemo Ravn, FSV Nord universitet:
  Aktører i arbeidslivshistorien- på virksomhetsnivå. Fortellinger fra innsiden av norske arbeidslivsinstitusjoner
 • Professor Hans Petter Saxi, FSV Nord universitet:
  Når medvirkning og politisk demokrati kolliderer i evaluering av reformer i offentlig sektor
Klikk her for å endre bildet
Professor Tian Sørhaug. Foto: Nina Støver

Klikk her for å se seminaret i opptak
Toppfoto: F.v.: Dosent Leif Kristian Monsen, forskningssjef Sissel Trygstad, professor Tian Sørhaug, professor emeritus Ståle Seierstad, professor emeritus Ole Johan Andersen, forsker II Tone Magnussen, førsteamanuensis Bente Vibecke Lune og professor Hans Petter Saxi. Foto: Nina Støver