Hva jobber en stipendiat i sosiologi med?

""
Her får du et innblikk i forskningsprosjektene til noen av stipendiatene ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV).


Bakgrunn: Kirill er opprinnelig fra Nord-Russland. Han har en bachelorgrad i sosiologi fra Northern (Arctic) Federal University i Archangelsk, Russland. Deretter studerte han nordområdene ved Nord universitet, teamledelse på UiT Norges Arktiske Universitetet og urfolkgeografi på University of Northern British Columbia i Canada. 

Ph.d.-prosjekt: Kirill er veldig interessert i migreringsprosessene i Arktis. På grunn av krigene og væpnede konflikter i Syria i 2011, forlot mer enn elleve millioner mennesker hjemlandet sitt for å søke etter beskyttelse og sikkerhet. Nordområderegionen ble et av de mest betydningsfulle stedene for flyktningenes bosetting. Kirill studerer flyktningenes integrasjon i Nordområdene og sammenligner Nord-Norge og Nord-Canada.


Bakgrunn: Lydia har studert Global Health ved University of Toronto og har tatt en European Master in Social Work with Families and Children ved Universitetet i Stavanger, University of Gothenburg og University Institute of Lisbon.

Ph.d.-prosjekt: Lydias doktorgradsprosjekt undersøker i hvilken grad universelle bestemmelser oppfyller behovene til ulike grupper ved å se på leveringen av helsetjenester i hele Norge. Lydia er interessert i å utforske krysningen mellom helseverdighet, sosialpolitikk, migrasjon og etnisitet.Bakgrunn: Mikhail har bachelor i nordområdestudier og master i samfunnsvitenskap fra Nord universitet. Han var på utveksling ved University of Northern British Columbia i Canada som en del av masterstudiet. Mikhail har også studert interkulturell kommunikasjon og regional økonomi ved International Institute of Business Education i Russland. I tillegg har Mikhail fem års jobberfaring fra internasjonalisering, høyere utdanning, turisme og sportsindustri i Norge og Russland.

Ph.d.-prosjekt: Mikhails doktorgradsprosjekt handler om samarbeid mellom sosiale virksomheter og det offentlige, sett i en norsk kontekst.Bakgrunn: Kathinka har bakgrunn i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og menneskerettigheter og humanitært arbeid ved SciencesPo i Paris. Etter endt studie har hun jobbet flere år med flyktninger, både som ansatt i UDI, og som frivillig. Kathinka har også erfaring fra flere opphold i Bangladesh, og hennes doktorgradsprosjekt vil også basere seg på feltarbeid her.

Ph.d.-prosjekt: Kathinkas doktorgradsprosjekt handler om migrasjon som respons på miljørelaterte endringer, og ser særlig på hvordan slik migrasjon arter seg for kvinner. Kathinka er særlig opptatt av å få en bedre forståelse av om, og under hvilke omstendigheter, migrasjon kan fungere som en tilpasningsstrategi til miljø- (og klima-) ødeleggelser. Hun vil videre se på hvordan bistand spiller inn i dette, ved å se på hvordan bistand fokusert på miljø- og klimatilpasning påvirker migrasjon generelt, og kvinnelig migrasjon spesielt. Er bistanden kjønnssensitiv? Hvordan ser kvinner på migrasjon opp mot andre tilpasningsstrategier? Ønsker de å migrere eller ønsker de å bli?