Stort og viktig doktorgradsarbeid om møteoffentlighet i lokaldemokratiet

Espen Leirset i samtale med dekan Hanne Thommesen
Espen Leirset forsvarte onsdag 11. november sin doktoravhandling "Demokratisk deliberasjon eller demokratisk kontroll?", og fikk godkjent sin disputas.

​​​​​​Dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) åpnet med å ønske velkommen til alle som fysisk var til stede i Storsalen i Nylåna, og til kommisjonen som på grunn av strenge koronaregler måtte følge det hele på digitale plattformer.

– Vi er veldig godt fornøyde med at FSV nå i dag har sin aller første disputas her på Levanger, og det vil komme mange flere i kjølvannet av denne, sa hun under åpningen. 

250 fulgte disputasen

Etter prøveforelesningen med drøyt 30 mennesker i salen og 223 digitalt var Espen Leirset godt fornøyd med det han fikk sagt.

Espen Leirset forsvarer sin doktorgradsavhandling
En god figur: Espen Leirset gjorde en god figur under sin disputas i Storsalen i Nylåna på Nord universitet i Levanger. Han fikk godkjent sin doktoravhandling i sosiologi.

– Godt å være ferdig med denne delen av dagen. Et artig format, men jeg er spent på om noen i salen fikk med seg noe av det hele. Når det gjelder kommisjonen så håper jeg de er fornøyde så vi kan fortsette med en god faglig debatt etterpå, sier Espen Leirset uten å være spesielt nervøs for om kommisjonen skulle godkjenne hans prøveforelesning eller ikke.

Bedømmelseskommisjonen under disputasen besto av dosent Gissur Erlingsson, Linkøpings universitet, professor Hilde Bjørnå, Universitetet i Tromsø og professor Janne Irén Paulsen Breimo, Nord universitet. Professor Asbjørn Røiseland ved Nord universitet er Espen Leirset sin hovedveileder, og professor Eva Sørensen har vært biveileder. 

Mens Espen Leirset og arrangørene av disputasen hadde lunjspause, godkjente bedømmelseskommisjonen Leirset sin prøveforelesning slik at den offentlige disputasen kunne fortsette.

Behov for møteplasser for fri diskusjon

Bedømmelseskommisjonen deltok via Teams
Bedømmelse digitalt: Gissur Erlingsson (til venstre) Hilde Bjørnå (oppe til høyre) og Janne Irén Paulsen Breimo (nede til høyre) var bedømmelseskommisjonen som godkjente Espen Leirset sin disputas.

Etter pausen hadde dosent Gissur Erlingsson en times grundig gjennomgang av avhandlingen, og bemerket blant annet at Espen Leirset hadde valgt et viktig tema, avhandlingen var godt skrevet, og den var svært engasjerende. Han stilte en god del spørsmål som doktoranden svarte godt og grundig på.

Også professor Hilde Bjørnå kunne bruke en time til sin gjennomgang som andreopponent. Hun ville diskuterer funn, teori og implikasjoner. Et av spørsmålene var rundt fordelene og ulempene med åpenhet i lokaldemokratiet, noe som Espen Leirset svarte grundig på.

– Åpenhet i lokaldemokratiet er viktig, men det er ikke nødvendigvis det eneste som er viktig. Politikerne kan ikke prates og diskutere noe sted uten at pressen er til stede. Det bør være lovlig å ha et møtepunkt hvor det kan diskuteres fritt, sa Espen Leirset. 

Stolt og rørt dekan

Espen Leirset mottar blomster fra dekan Hanne Thommesen
Fikk blomster: Espen Leirset fikk både blomster og godord fra dekan Hanne Thommesen etter at disputasen var over.

Etter hvert kunne Janne Irén Paulsen Breimo i bedømmelseskommisjonen fortelle at de var enige om at Espen Leirset hadde forsvart den innleverte avhandlingen, og at han dermed oppfylte de vilkårene som gjelder for graden ph.d. i sosiologi. 

– Jeg er stolt og rørt over at vi har så gode doktorander hos oss, sa dekan Hanne Thommesen etter disputasen.

Doktoranden selv var godt fornøyd med at det hele var over, og mente at han fikk sagt det han skulle.

– Spørsmålene jeg fikk var gode og rett til kjernen i det avhandlingen min handlet om, sa en godt fornøyd Espen Leirset.

 Kontaktperson