Forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap drives det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art.

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid. Interesser for velferdsyrkene, velferdsstatens brukere og politikk og offentlig forvaltning har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Forskningen har også hatt fokus på landsdelens næringsstruktur blant annet som en del av feltet nord-norsk historie. Journalistisk praksis er også ett av fakultetets viktige forskningsområder.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning.