Co-creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments (ECCO)

""
Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører.

​​Om prosjektet

Prosjektet Co- creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments (ECCO) studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere, og andre relevante interessenter, for å skape offentlig verdi. For eksempel løse aktuelle kollektive problemer eller forbedre offentlig tjenesteproduksjon.

Prosjektet skal analysere spredningen av begrepet «samskaping» i norske kommuner, undersøke hvordan begrepet forstås og hvilke forventninger aktører har til samskaping. Prosjektet skal også undersøke hvordan samskaping utfordrer og kanskje til og med kolliderer med etablerte styringsroller, organisasjonsstrukturer, ledelsespraksiser og demokratiformer i norske kommuner. Endelig skal prosjektet studere hvordan kommuner og deres ansatte håndterer disse utfordringene. De empiriske casene er fra barnevern, eldreomsorg og klimapolitikk.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder: Asbjørn Røiseland

Deltakere:

  • Janne Paulsen Breimo
  • Eva Sørensen
  • Jacob Torfing
  • Hege Hofstad
  • Trond Vedeld

Budsjett

Prosjektet har en budsjettramme på ca. 8 millioner kroner og finansieres av Norges forskningsråd.

Prosjektbeskrivelse:

ECCO - Project description.pdf

 Prosjektleder