Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet (GSS3)

Bilde fra øvelse i Meråker 2016
Nord universitet skal, sammen med Mittuniversitetet i Sverige, gjøre det enklere for nødetatene i Norge og Sverige å øve på krisehendelser.

​​​I prosjektet Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet (GSS3) skal universitetene fram til 2021 lage fleksible digitale systemer som gjør det enklere for nødetatene i de to landene å samarbeide om og gjennomføre øvelser

Det blir enklere når de som øver kan gjøre det på sin vanlige arbeidsplass. Det blir mer fleksibelt når øvelsene kan gjennomføres både i sanntid og asynkront. 

Med asynkrone øvelser kan deltagerne utføre sine oppgaver i øvelsen innimellom de pliktene de har i sitt daglige arbeid. Øvelsen blir lik et dataspill hvor spill-deltakerne kan bruke tid, tenke seg om og diskutere problemstillingene med andre personer før de gjennomfører sitt neste trekk. 

I sanntid øver deltagere samtidig, på tradisjonell måte. Øvingssystemet skal gjøre det mulig for norske og svenske nødetater å gjennomføre øvelser sammen over grensen, eller i hvert land. 

Prosjektet er en forlengelse av et pågående samarbeid med nødetatene, Røde Kors, flere kommuner på begge sider av grensen, länsstyrelser og fylkesmenn.

Mittuniversitetet og Nord universitet på campus Steinkjer har siden 2011 samarbeidet om å bidra til at Trøndelag, Jämtland og Västernorrland skal bli bedre forberedt og øvet til å respondere på uønskede og uforutsette hendelser.

Utviklingen av det digitale øvingssystemet har pågått i hele perioden, men til nå har det vært nødvendig at universitetene har laget spesielle tilpasninger hver gang en øvelse skulle gjennomføres. Det videreutviklede øvingssystemet skal stå på egne bein.  

Prosjektdeltakere og finansiering
Prosjektdeltagere fra Nord universitet, Ivar S. Holand, Olof Stjernström, Trond Olav Skevik og Stig Ole Johannesen, arbeider på Fakultet for samfunnsvitenskap innenfor fagfeltene geografi, IT og samfunnssikkerhet.

I Mittuniversitetet er deltakerne knyttet til Institutionen för informationssystem och -teknologi og Risk and crisis research center.

Prosjektet har finansiering fra Interreg, Nordens grønne belte for 3 år, som innovativt miljø. Totalt har prosjektet et budsjett på omtrent 6,5 millioner kroner.

Kontaktpersoner:

Toppfoto: Bilde fra fullskalaøvelse i Meråker i 2016, hvor prosjektet var evaluerende deltaker. Foto Erik Borglund.

 Prosjektleder ved Nord universitet