Faggruppe Ledelse og innovasjon

""
Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, innovasjon og entreprenørskap, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling.

​Faggruppa skal synliggjøre, evaluere og granske hvem eller hva det egentlig er som styrer, organiserer og påvirker virksomheter av alle slag. Faggruppen skal bidra til innovativ organisering og innovativt lederskap i private bedrifter, i politikken og i offentlig virksomhet.

Gruppen vil også bidra med kunnskap om hvilken betydning kjønn og ulike minoritetsposisjoner har i organisasjoner og i ledelse.

Ansatte tilhørende faggruppen

​Anna Adlwarth
​Stipendiat
Anne Tjønndal​Førsteamanuensis
Anne Kamilla Lund​Universitetslektor
​​Anne Sigrid Haugset
​Stipendiat
​Asbjørn Røiseland
​Professor II
​Berit Irene Vannebo​Førsteamanuensis
Camilla Selstad Stenberg
​Universitetslektor
​Cathrine Thorhus​​Universitetslektor / Stipendiat
​​Christian Lo​Forsker II
Dina von Heimburg​​Stipendiat (offentlig)
Elisabet Carine Ljunggren​Professor​
Espen Ingvar LeirsetUniversitetslektor / ​Stipendiat
Gry Cathrin Brandser​Professor
Hans Petter Saxi​​Professor
Hege Eggen Børve​Førsteamanuensis
Hild Rønning​Førsteamanuensis II
​​Håvard Åsvoll​Førsteamanuensis
​Jacob Torfing​Professor II
​​Jill Beth Otterlei​Førsteamanuensis
Johan Elvemo Ravn​Professor
Jørgen Grinde​Førstelektor
Kjell Aage Gotvassli​​Professor
​Knut Arne Hovdal​Førsteamanuensis
Knut Ingar Westeren​Professor
Leif Kristian Monsen​Dosent
Mads Henrik Skauge Antonsen​Stipendiat
Maja Nilssen​Universitetslektor
Mikhail Kosmynin​Stipendiat
Ove Taranger Nesbø​​Universitetslektor
Per Harald Rødvei​Førsteamanuensis
Robert Bye​
​Førsteamanuensis
Saara H. Isosomppi
​Stipendiat
Stein Jonny Valstad​Førsteamanuensis
​Stian Bragtvedt​Stipendiat
Svetlana Anistratenko​Stipendiat
Thomas Benson​Universitetslektor
Thor Atle Thøring​Universitetslektor / Stipendiat
Torill MoeFørsteamanuensis
Turid Moldenæs​Professor II
Veronica Vassbotn​
​Universitetslektor​ / Stipendiat
Øystein Rennemo
Professor

Forskningsgruppe: Idrett og samfunn


Om forskningsgruppen

Idrett er et bredt fenomen som omfatter et vidt spenn av aktiviteter på bredde- og toppnivå. I det norske samfunnet har organisert idrett en viktig posisjon og med sine 2.1 millioner medlemmer er Norges Idrettsforbund (NIF) landets største frivillige organisasjon.  At idrett er en viktig del av livet for mange eksemplifiseres blant annet i hverdagen vår gjennom den store plassen som vies til sport i lokale, regionale og nasjonale mediekanaler. Organisert idrett er en arena for mestring, glede, vennskap og prestasjon, men også en arena for sosial ekskludering, mobbing, overgrep og doping. I dag står den organiserte idretten ovenfor en rekke utfordrende endringsprosesser. Digital teknologi og fremveksten av nye idretter som drone racing og Esport bringer idrett inn i et nytt virtuelt skifte. Samtidig utsettes idretten for et økende ytre press om å bli bærekraftig og mer miljøvennlig. 

Vår forskningsgruppe jobber med sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver på idrett. Vi utforsker ulike problemstillinger knyttet til idrett som fenomen, og den organiserte idrettens rolle og betydning for samfunnet. Noen konkrete tema vår forskning omhandler er:

 • Sosial ulikhet og ekskludering fra idrett
 • Idrett, kjønn og likestilling
 • Kropp, aktivitet og helse
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Esport, teknologi og digitalisering av idrett
 • Trenerrollen og trener-utøverrelasjoner
 • Toppidrett, Mega-events og romlige dimensjoner
 • Alternative bevegelseskulturer, estetikk og naturopplevelser
Leder for forskningsgruppen:
Anne Tjønndal, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap.
Tlf: 755 17693 / E-post: anne.tjonndal@nord.no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Danielsen, L., Rodahl, S., Giske, R. & Høigaard, R. (2017). Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players, International Journal of Applied Sports Sciences, 29 (1): 77-85.
 • Aars, N. A., Jacobsen, B. K., Furberg, A.S., Grimsgaard, S. (2018) Self‐reported physical activity during leisure time was favourably associated with body composition in Norwegian adolescents. Acta Paediatrica,  108 (6).  DOI: 10.1111/apa.14660.
 • Tjønndal, A. & Nilssen, M. (2019). Innovative sport and leisure approaches to quality of life in the smart city, World Leisure Journal, DOI: 10.1080/16078055.2019.1639922
 • Tjønndal, A., Hjelseth, A. & Lenneis, V. (2019). Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge. Scandinavian Sport Studies Forum, vol.10: 89-116.
 • Tjønndal, A. (2019). “Girls Are Not Made of Glass!”: Barriers Experienced by Women in Norwegian Olympic Boxing, Sociology of Sport Journal, 36 (1): 87-96.
Formidling i media

 • Skauge, M. & Tjønndal, A. (2019). Jo, e-sport kan være idrett! Josimar, 19.06.2019
 • Tjønndal, A. (2018). Teknologi, sportifisering og nye idretter. Dagens Næringsliv, 04.12.2018
 • Tjønndal, A. (2017). Boksing, kvinner og OL. Dagens Næringsliv, 12.07.2017
Forskere

 • Steinar Aas, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: steinar.aas@nord.no
 • Anna Adlwarth, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: anna.adlwarth@nord.no
 • Mads Henrik Skauge Antonsen, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: mads.h.antonsen@nord.no 
 • Bjørnar Blaalid, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: bjornar.blaalid@nord.no
 • Tom-Erik Dybwad, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: tom-erik.dybwad@nord.no
 • Kjell Aage Gotvassli, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: kjell.a.gotvassli@nord.no
 • Terje Jostein Halvorsen, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: terje.j.halvorsen@nord.no
 • Svein Halvard Jørgensen, Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: svein.h.jorgensen@nord.no 
 • Egil Rogstad, PhD kandidat, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: egil.rogstad@nord.no
 • Anne Wally Falch Ryan, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: anne.w.ryan@nord.no 
 • Helga Dis Isfold Sigurdardottir, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: helga.d.sigurdardottir@nord.no 
 • Thor Atle Thøring, PhD kandidat/universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, E-post: thor.a.thoring@nord.no 
Eksterne forskere

 • Nils Abel Aars, PhD kandidat, Universitetet i Tromsø, E-post: nils.a.aars@uit.no
 • Arne Martin Jakobsen, Dosent, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: arne.m.jakobsen@nord.no
 • Dagmar Dahl, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: dagmar.g.dahl@nord.no
 • Line Dverseth Danielsen, PhD kandidat/universitetslektor, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: line.danielsen@nord.no
 • Martin Kjeøen Erikstad, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: martin.k.erikstad@nord.no
Arrangementer

• Lytring om Esport 6. november 2019, Rana bibliotek, Mo i Rana

 Faggruppeleder