Faggruppe Ledelse og innovasjon

""
Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, innovasjon og entreprenørskap, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling.

​​​​​​​​Faggruppa skal synliggjøre, evaluere og granske hvem eller hva det egentlig er som styrer, organiserer og påvirker virksomheter av alle slag. Faggruppen skal bidra til innovativ organisering og innovativt lederskap i private bedrifter, i politikken og i offentlig virksomhet.

Gruppen vil også bidra med kunnskap om hvilken betydning kjønn og ulike minoritetsposisjoner har i organisasjoner og i ledelse.

Faggruppeleder: Anne Tjønndal​​​

Ansatte tilhørende faggruppen

​​Aina Aune Kane​
​Dosent​​​
​Anna Ad​lwarth
​Stipendiat
Anne Tjø​nndal
​Førsteamanuensis
Anne K​amilla Lund​
Universitetslektor
​​Anne Sigrid H​augset
​Stipendiat
​Asbjørn Røiseland
​Professor II
Berit ​Irene Vannebo​​Førsteamanuensis
Camilla Selsta​d Stenberg
Universitetslektor
Cathr​ine Thorhus​
​Universitetslektor / Stipendiat
​​Christia​n Lo​​Forsker II
​Dina von Heimburg​
​Stipendiat (offentlig)
Elisabet ​Carine Ljunggren
​Professor​
Espen Ingva​r Leirset
Universitetslektor
Gry Cathrin B​randser
​Professor
Hans Pette​r Saxi​
​Professor
Hege Eggen B​ørve
​Førsteamanuensis
Hild Røn​ning
​Førsteamanuensis II
​​Håvard Åsvoll
Professor
​Jacob Torfing
​Professor II
​​Jannita Olvik ​
​Stipendiat
​​Jill Beth Otte​rlei​​Førsteamanuensis
Johan Elvem​o Ravn​​Professor
Jørgen G​rinde​Førstelektor
​Kjell Aage G​otvassli​
​Professor
Knut A​rne Hovdal
​Førsteamanuensis
​Knut Ingar West​eren
​Professor
Leif Kristian​ Monsen
​Dosent
Linda Villje
​Stipendiat
Mads​ Henrik Skauge Antonsen
​Stipendiat
Maj​a Nilssen
​Førsteamanuensis​
Mikhail K​osmynin
​Stipendiat
Ove Taran​ger Nesbø
​Universitetslektor
Per Hara​ld Rødvei
​Førsteamanuensis
Rober​t Bye​
​Førsteamanuensis
Saara H​. Isosomppi
​Stipendiat
Sigbjørn Skirbekk​ 
​Stipendiat
St​ein Jonny Valstad
​Førsteamanuensis​
​Stian Brag​tvedt
​Stipendiat
Svetlana Anistra​tenko
​Stipendiat
Thomas Be​nson
​Universitetslektor
Thor Atle ​Thøring
​Universitetslektor / Stipendiat
​​Tone Elisabeth Berg​
​Stipendiat
​Torill ​Moe​
Førsteamanuensis
Turid Mol​denæs​​Professor II
Veronica V​assbotn​​
​Universitetslektor​ / Stipendiat
Øystein Re​n​nemo
Professor

Forskningsgruppe: Idrett og samfunn


Om forskningsgruppen

Idrett er et bredt fenomen som omfatter et vidt spenn av aktiviteter på bredde- og toppnivå. I det norske samfunnet har organisert idrett en viktig posisjon og med sine 2.1 millioner medlemmer er Norges Idrettsforbund (NIF) landets største frivillige organisasjon.  At idrett er en viktig del av livet for mange eksemplifiseres blant annet i hverdagen vår gjennom den store plassen som vies til sport i lokale, regionale og nasjonale mediekanaler. Organisert idrett er en arena for mestring, glede, vennskap og prestasjon, men også en arena for sosial ekskludering, mobbing, overgrep og doping. I dag står den organiserte idretten ovenfor en rekke utfordrende endringsprosesser. Digital teknologi og fremveksten av nye idretter som drone racing og Esport bringer idrett inn i et nytt virtuelt skifte. Samtidig utsettes idretten for et økende ytre press om å bli bærekraftig og mer miljøvennlig. 

Vår forskningsgruppe jobber med sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver på idrett. Vi utforsker ulike problemstillinger knyttet til idrett som fenomen, og den organiserte idrettens rolle og betydning for samfunnet. Noen konkrete tema vår forskning omhandler er:

 • Sosial ulikhet og ekskludering fra idrett
 • Idrett, kjønn og likestilling
 • Kropp, aktivitet og helse
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Esport, teknologi og digitalisering av idrett
 • Trenerrollen og trener-utøverrelasjoner
 • Toppidrett, Mega-events og romlige dimensjoner
 • Alternative bevegelseskulturer, estetikk og naturopplevelser
Leder for forskningsgruppen:
Anne Tjønndal, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap.
Tlf: 755 17693 / E-post: anne.tjonndal@nord.no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Danielsen, L., Rodahl, S., Giske, R. & Høigaard, R. (2017). Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players, International Journal of Applied Sports Sciences, 29 (1): 77-85.
 • Aars, N. A., Jacobsen, B. K., Furberg, A.S., Grimsgaard, S. (2018) Self‐reported physical activity during leisure time was favourably associated with body composition in Norwegian adolescents. Acta Paediatrica,  108 (6).  DOI: 10.1111/apa.14660.
 • Tjønndal, A. & Nilssen, M. (2019). Innovative sport and leisure approaches to quality of life in the smart city, World Leisure Journal, DOI: 10.1080/16078055.2019.1639922
 • Tjønndal, A., Hjelseth, A. & Lenneis, V. (2019). Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge. Scandinavian Sport Studies Forum, vol.10: 89-116.
 • Tjønndal, A. (2019). “Girls Are Not Made of Glass!”: Barriers Experienced by Women in Norwegian Olympic Boxing, Sociology of Sport Journal, 36 (1): 87-96.
Formidling i media

 • Skauge, M. & Tjønndal, A. (2019). Jo, e-sport kan være idrett! Josimar, 19.06.2019
 • Tjønndal, A. (2018). Teknologi, sportifisering og nye idretter. Dagens Næringsliv, 04.12.2018
 • Tjønndal, A. (2017). Boksing, kvinner og OL. Dagens Næringsliv, 12.07.2017
Forskere

Eksterne forskere

 • Nils Abel Aars, PhD kandidat, Universitetet i Tromsø, E-post: nils.a.aars@uit.no
 • Arne Martin Jakobsen, Dosent, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: arne.m.jakobsen@nord.no
 • Dagmar Dahl, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: dagmar.g.dahl@nord.no
 • Line Dverseth Danielsen, PhD kandidat/universitetslektor, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: line.danielsen@nord.no
 • Martin Kjeøen Erikstad, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutd., kunst og kultur, E-post: martin.k.erikstad@nord.no
Arrangementer


 Faggruppeleder