Faggruppe Ledelse og innovasjon

""
Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, innovasjon og entreprenørskap, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling.

​​​​​​​​Faggruppa skal synliggjøre, evaluere og granske hvem eller hva det egentlig er som styrer, organiserer og påvirker virksomheter av alle slag. Faggruppen skal bidra til innovativ organisering og innovativt lederskap i private bedrifter, i politikken og i offentlig virksomhet.

Gruppen vil også bidra med kunnskap om hvilken betydning kjønn og ulike minoritetsposisjoner har i organisasjoner og i ledelse.

Faggruppeleder: Anne Tjønndal​​​

Ansatte tilhørende faggruppen

​​Aina Aune Kane​
​Dosent​​​
​Anna Ad​lwarth
​Stipendiat
Anne Tjø​nndal
​Førsteamanuensis
Anne K​amilla Lund​
Universitetslektor
​​Anne Sigrid H​augset
​Stipendiat
​Asbjørn Røiseland
​Professor II
Berit ​Irene Vannebo​​Førsteamanuensis
Camilla Selsta​d Stenberg
Universitetslektor
Cathr​ine Thorhus​
​Universitetslektor / Stipendiat
​​Christia​n Lo​​Forsker II
​Dina von Heimburg​
​Stipendiat (offentlig)
Elisabet ​Carine Ljunggren
​Professor​
Espen Ingva​r Leirset
Universitetslektor
Gry Cathrin B​randser
​Professor
Hans Pette​r Saxi​
​Professor
Hege Eggen B​ørve
​Førsteamanuensis
Hild Røn​ning
​Førsteamanuensis II
​​Håvard Åsvoll
Professor
​Jacob Torfing
​Professor II
​​Jannita Olvik ​
​Stipendiat
​​Jill Beth Otte​rlei​​Førsteamanuensis
Johan Elvem​o Ravn​​Professor
Jørgen G​rinde​Førstelektor
​Kjell Aage G​otvassli​
​Professor
Knut A​rne Hovdal
​Førsteamanuensis
​Knut Ingar West​eren
​Professor
Leif Kristian​ Monsen
​Dosent
Linda Villje
​Stipendiat
Mads​ Henrik Skauge Antonsen
​Stipendiat
Maj​a Nilssen
​Førsteamanuensis​
Mikhail K​osmynin
​Stipendiat
Ove Taran​ger Nesbø
​Universitetslektor
Per Hara​ld Rødvei
​Førsteamanuensis
Rober​t Bye​
​Førsteamanuensis
Saara H​. Isosomppi
​Stipendiat
Sigbjørn Skirbekk​ 
​Stipendiat
St​ein Jonny Valstad
​Førsteamanuensis​
​Stian Brag​tvedt
​Stipendiat
Svetlana Anistra​tenko
​Stipendiat
Thomas Be​nson
​Universitetslektor
Thor Atle ​Thøring
​Universitetslektor / Stipendiat
​​Tone Elisabeth Berg​
​Stipendiat
​Torill ​Moe​
Førsteamanuensis
Turid Mol​denæs​​Professor II
Veronica V​assbotn​​
​Universitetslektor​ / Stipendiat
Øystein Re​n​nemo
Professor

 Faggruppeleder