Faggruppe Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)

""
Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som klimaendringer, samfunnssikkerhet og migrasjon, regional utvikling og forvaltning av naturressurser, og miljø.

​​​​Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til politikk og forvaltning av sikkerhet, miljø og naturressurser, herunder også spørsmål knyttet til turisme, risiko, klima og rettigheter til land og vann. Forskningen vil gi innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, internasjonale konflikter og internasjonalt samarbeid. Forskningen knyttes også til etikk og verdier, og er i stor grad rettet mot nordområdene.

Faggruppeleder: Astri ​Dankertsen​

Ansatte tilhørende faggruppen:

​Anne-Jo​runn Berg
​Professor
Anne Wally​ Falch Ryan
​Førsteamanuensis
​​Anne​lin Seppola​​Førsteamanuensis
Astri Dankert​sen
​Førsteamanuensis
Barbara Bea​ta Baczynska
Stipendiat​
Berit Sko​rstad
​Professor
Bjørn O​lav Haram Knutsen​Førsteamanuensis
​Eivind ​Karlsen
​Førstelektor
​​Elisabeth P​ettersen​​Førstelektor
Erik​ Christensen​
​Professor
Geir Olav K​nappe​​Universitetslektor
​​Gjermun​d Wollan​
​Førsteamanuensis
Grete Ka​are Hovelsrud​Professor
​Hans Wilhelm Engel Thorsen

​Håkan T​orleif Sandersen
​Førsteamanuensis
Iselin Silj​a Kaspersen
​Stipendiat
Ivar S​vare Holand
​Førsteamanuensis
​Julia Ols​en
​Forsker 3
Ka​thinka Fossum Evertsen
​Stipendiat
Kim-Tonny​ Henriksen Lyså
​Stipendiat
Kristian Åtand
​Professor II
Lisa Ekma​n​n
​Stipendiat
​Liv Toril Pettersen
Maj​ken Paulsen​
​Stipendiat
Mikel Do​minguez Cainzos​Universitetslektor
Mathias Brynildsen ​Reinar
​Stipendiat
Monica​ Guillen Royo
​Førsteamanuensis
Olof Andreas Stjernström​​
​Professor
Stig Ole Johann​essen
​Professor
Tanja Ellin​gsen​Førsteamanuensis
Thea Rab​e
​Stipendiat
Ton​je Kvam
​Stipendiat
Torbjørn Ped​ersen​
Professor
Virginija Popovaitè​
Stipendiat

 Faggruppeleder