Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)

""
Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som klimaendringer, samfunnssikkerhet og migrasjon, regional utvikling og forvaltning av naturressurser, og miljø.

​Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til politikk og forvaltning av sikkerhet, miljø og naturressurser, herunder også spørsmål knyttet til turisme, risiko, klima og rettigheter til land og vann. Forskningen vil gi innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, internasjonale konflikter og internasjonalt samarbeid. Forskningen knyttes også til etikk og verdier, og er i stor grad rettet mot nordområdene.

Ansatte tilhørende faggruppen:

Anne Wally Falch Ryan​Førsteamanuensis
​​Annelin Seppola​Førsteamanuensis
Astri Dankertsen​Førsteamanuensis
Barbara Beata Baczynska​Stipendiat​
​Bjørn Olav Haram Knutsen​Førsteamanuensis
​Eivind Karlsen​Førstelektor
​​Elisabeth Pettersen​Førstelektor
Erik Christensen​​Professor
Geir Olav Knappe​Universitetslektor
​​Gjermund Wollan​​Førsteamanuensis
Grete Kaare Hovelsrud​Professor
Håkan Torleif Sandersen​Førsteamanuensis
​Iselin Silja Kaspersen​Stipendiat
Ivar Svare Holand
​Førsteamanuensis
​Julia Olsen
​Forsker 3
Kathinka Fossum Evertsen​Stipendiat
​Lisa Ekman​
​Stipendiat
​Majken Paulsen​​Stipendiat
Mikel Dominguez Cainzos​Universitetslektor
​Mathias Brynildsen Reinar
​Stipendiat
​Nikolai George Lewis Holm​Stipendiat
​Olof Andreas Stjernström​Førsteamanuensis
Stig Ole Johannessen​Professor
Tanja Ellingsen​Førsteamanuensis
​Thina Mohus
​Vitenskapelig assistent
Tonje Kvam​Stipendiat
Torbjørn PedersenProfessor

 Faggruppeleder