Velferd og sosiale relasjoner

Velferd og innovasjon
Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk.

​Faggruppen kombinerer mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid, og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på.

Ansatte tilhørende faggruppen

​Alin Ake Kob Rodriques
​Stipendiat
​Alyssa Marie Velquette
Stipendiat
​Anders Nima Jafarnejad Lien
​Stipendiat
​Anna Przybyszewska
​Stipendiat
Ann-Torill Tørrisplass​​Stipendiat
Anne-Jorun Berg
​Professor
Asgeir Solstad​Dosent
Bente Vibecke Lunde​Førsteamanuensis
​Bishnu Maya Adhikari​Stipendiat
​Bjørnar Blaalid​​Stipendiat
​Britt Lillestø​​Professor
Carina Henriksen​Førsteamanuensis
​Cecilie Høj Anvik​​Førsteamanuensis
Christian Li Kristensen
​Stipendiat
Cordula Karich 
​Stipendiat
​Egil Rogstad
​Stipendiat
Elisabeth Leidland​Stipendiat
​Eva Sørensen​​Professor
Guro Wisth Øydgard
​Førsteamanuensis
Hanne Thommesen
​Dekan / professor
Halvard Vike
​Professor
​​Hege Gundersen​Universitetslektor
Hilde Berit Moen​Førsteamanuensis
Hilde Åsheim​Stipendiat
Ingrid Fylling​Førsteamanuensis
​​​Ingunn Fylkesnes​Stipendiat
Iselin Silja Kaspersen​Stipendiat​
Johans Tveit Sandvin​Professor
​Janne Irèn Paulsen Breimo​Professor
​​Janne Vik LossiusUniversitetslektor​
Johanne Hansen Kobberstad​Stipendiat​
​Jorid Krane Hanssen​Førsteamanuensis
​Kate Eileen Mevik​Dosent
Kim-Tonny Henriksen Lyså
​Stipendiat
Kirill Gurvich
​Stipendiat
Lars-Christer Hydèn
​Professor II
​Linda SjåfjellFørsteamanuensis
​Linn-Marie Lillehaug Pedersen
​Stipendiat​
​Lise Marie Rønningen
​Stipendiat
​Lucy Oloo
​Stipendiat
Lydia Mehrara
​Stipendiat
​Magnus Sivertsen Sørvig
​Universitetslektor
​Marit Tveraabak​
​Førstelektor
​Mathias Brynildsen Reinar
​Stipendiat
​Ragnhild Hermansen Mathisen
​Stipendiat
Reidun Follesø
​Professor II
​​Rune Asgeir Mathisen​Professor
Sandra Rosemarie Jervås
​Universitetslektor
Stine Marlen Henriksen
​Stipendiat
​Terje Jostein Halvorsen​Professor
Thor Arne Angelsen​​Universitetslektor
​Tom-Erik Dybwad​Førsteamanuensis
​Trond Bliksvær​Professor II
Trude Karine Olaug Gjernes
​Professor
​Willy Lichtwarck
​Professor
​Yan Zhao​
Førsteamanuensis
Øystein Henriksen
Dosent

Forskningsgruppe: Sosialt arbeid

Fokus for forskningsgruppa kan rammens inn av første setningen i den globale definisjonen: «Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin ….» Det er med andre ord studier av koblinger og spenninger mellom profesjonell praksis og teori/verdigrunnlag i faget som skal være gruppas innretning. Sosialt arbeids praksis er alltid «situert»; det er sosialt arbeid i barnevern, NAV, rusomsorg, psykiatri, skole, m.m. Slike tema skal være velkommen i gruppa, men innretning bør være hva det situerte forteller om, og kan bidra til utvikling av, sosialt arbeid som fag.

Aktiviteten i gruppa kan være diskusjon av fremlagte paper, forberedte foredrag, nasjonale og internasjonale gjesteforsker/forelesere, utvikling av felles forskningsprosjekt, initiering av konferanser, m.m.

Forskningsgruppeleder: Øystein Henriksen

Forskningsgruppe: Kjønn, etnisitet og likestilling

Gruppen skal utgjøre et faglig forum for medlemmene som inkluderer fast ansatte, stipendiater og masterstudenter ved Nord universitet og forskere ved Nordlandsforskning. 

Forskningens omdreiningspunkt er kompleksiteten i minoritets- og majoritetsposisjoner, med særlig vekt på hvordan samspillet mellom kjønnslikestilling og norskhet konstituerer, opprettholder og endrer maktrelasjoner i samfunnet.

Forskningen legger til grunn at majoritet og minoritet ikke er stabile størrelser, og at tilhørighet i den ene eller den andre kategorien ikke er gitt på forhånd. Analysene av samfunnsmessige endringer og betydningen av dem for individer, grupper og samfunn tar derfor utgangspunkt i det konkrete og kontekstuelle.

 Faggruppeleder