Om Fakultet for samfunnsvitenskap

""
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ivaretar tradisjonen til samfunnsfagene ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FSV har ca. 2160 studenter og 190 ansatte. Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet. Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis pr. i dag også undervisning på Stokmarknes og i Mo i Rana.

​Organisasjonskart

Organisering av fakultetet gjeldende fra 01.01.2017Organisasjonskart FSV

Ledergruppen


Elisabet Ljungg​ren
Dekan
755 17573 / 909 99 609
Anne Wally Falch Ryan
​Prodekan for undervisning (dekans stedfortreder)
741 12127​ / 980 62 143
​Cecilie Høj Anvik
​Prodekan for forskning og utvikling​
​755 17106 / 906 85 902
Per Bjarne Ravnå​Faggruppeleder: Historie kultur og medier​
755​ 17128 / 990 38 114
Anne Tjønndal​Faggruppeleder: Ledelse og innovasjon​
755 176​93 / 917 91 125
Astri Dan​kertsen​
Faggruppeleder: Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)​
755 17923 / 909 19 792
Janne Irén Paulsen Breimo​
Faggruppelder: Velferd og sosiale relasjoner​
755 17306 / 952 83 815​
Stein Roar K​ristiansen​Fakultetsdirektør

755 17966 / 480 43 670​​

Administrasjon

Stein Roar Kri​stiansen
Fakultetsdirektør

stein.r.kristiansen@nord.no
Tlf: 755 17966

Leder for administrasjonen

Andre oppgaver:

 • Sekretær Utdanningsutvalget (UU)
Gry​ Lene Andersen
Kontorsjef

gry.l.andersen@nord.no
Tlf: 755 17550

Teamleder Økonomi og HR

 • ​Budsjettering
 • Rapportering
Ellen Helsk​og Want
Seniorrådgiver

ellen.h.want@nord.no
Tlf: 755 17861
 • Eksterne og interne prosjekter
 • Div. økonomioppgaver
Gunnvor B​råten
Førstekonsulent

gunnvor.braten@nord.no
Tlf: 755 17546
 • Inngående faktura (UBW)
 • Kontrakter, timekontrakter og overtidskontrakter etc.
 • Reiseregninger
 • Oppfølging midler til stipendiater
 • Internfakturering
 • Refusjonskrav
Renate Kolve​reid
Rådgiver

renate.kolvereid@nord.no
Tlf: 755 17028
 • Reiseregninger
 • Utbetaling ekstern sensur
 • Inngående faktura (UBW)
 • Interne og eksterne prosjekter
 • Refusjonskrav
​​Tor Gustaf Sigeman
Rådgiver

gustav.sigeman@nord.no
Tlf: 740 22832
 • Forskningsrådgiver
 • Sekretær Forskningsutvalget (FU)​
Lars Aksel Stu​en Broback
Seniorrådgiver

lars.a.borback@nord.no
Tlf: 755 17547
 • ​Administrativt ansvarlig for arbeidsplaner​​
Ada Kvikstad Mat​hisen
Rådgiver

ada.k.mathisen@nord.no
Tlf: 755 17511
 • ​Ansettelsesprosesser​
Kathrine Mathisen
Seniorrådgiver

kathrine.mathisen@nord.no
Tlf: 755 17831

Teamleder studieveilederne​

Studieveileder for:

 • Bachelor og årsstudium i nordområde- og nordiske studier
 • Bachelor og årsstudium i internasjonale relasjoner
 • NLS – Norwegian Language and Socitey

Andre oppgaver:

 • Studieportefølje
 • Studieprogramrapport
 • Mentorordning
 • Reakkreditering

Jeanette Monsvoll
Førstekonsulent

jeanette.monsvoll@nord.no
Tlf: 755 17915​

Studieveileder for:

 • Bachelor i barnevern
 • Bachelor i sosialt arbeid​ – Bodø
Andre oppgaver:

 • Timeplan Bodø
Astrid Kj​ærefjord Gaustad
Seniorrådgiver

astrid.k.gaustad@nord.no
Tlf: 755 17435
Studieveileder for:

 • ​Årsstudium og nettbasert årsstudium i historie
 • Årsstudium i sosiologi – Bodø
 • Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse — Bodø
 • Yrkesfaglig veiledning​
 • Videreutdanning i økonomisk rådgivning
 • Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (ME118S)
Andre oppgaver:

 • ​Studieplanarbeidkoordinator
 • Reakkreditering
 • Førstesemesterutvalg
Kontaktperson systemer:

 • ​EpN
 • Leganto
Kirsten Syn​nøve Gustad Fossan
Rådgiver

kirsten.fossan@nord.no
Tlf: 741 12013
Studieveileder for:

 • ​Bacehelor og årsstudium i geografi
 • Bachelor i HRM – Levanger​
 • Sevvalgt bachelor
 • Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (ME123S)
 • Dannelsessemesteret (EX150S) – Levanger
Andre oppgaver:

 • ​Reakkreditering
 • Mentorordning
Margit Kon​stanse Jensen
Rådgiver

margit.k.jensen@nord.no
Tlf: 755 17169
Studieveileder for:

 • ​Master i samfunnsvitenskap
 • Lektorutdanning i samfunnsfag
 • Master i HRM
 • Nordic Politics and Society
 • Introduction to Norwegian Society, History and Language
 • Påbygging i samfunnvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse
Andre oppgaver:

 • Internasjonal koordinator
Kontaktperson systemer:

 • Canvas
Ole Christi​an Tidemann
Rådgiver

ole.c.tidemann@nord.no
Tlf: 741 12031
Studieveileder for:

 • Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
 • Bachelor i Film- og TV-produksjon
 • Bachelor i 3D, Art and VFX
Andre oppgaver:

 • Internasjonal koordinator
Stian H​iis Bergh
Førstekonsulent

stian.h.bergh@nord.no
Tlf: 755 17527
Studieveileder for:

 • Bachelor i HRM – Bodø
 • Bachelor i journalistikk
 • Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (PK-studiet)
 • Dannelsessemesteret (EX150S) – Bodø
Andre oppgaver:

 • Mentorordning
​Kontaktperson systemer:

 • FS

Narmina ​Mitchell
Rådgiver

narmina.mitchell@nord.no
Tlf: 741 12034
Studieveileder for:

 • ​MKL – Master i kunnskapsledelse
 • Bachelor i HRM – Mo i Rana
 • Dannelsessemesteret (EX151S) – Mo i Rana
 • Årsstudium i sosiologi – Levanger
 • Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse – Levanger
Andre oppgaver:

 • ​Førstesemesterutvalg
 • Timeplan Levanger
 • Emneevaluering
Lill Mari​ Lassemo
Rådgiver

lill.m.lassemo@nord.no
Tlf: 755 17334
Studieveileder for:

 • ​Personalledelse og kompetanseutvikling (PK-studiet)
 • Selvvalgt bachelor
Andre oppgaver:

 • ​Tilrettelegging
 • Førstesemesterutvalg
 • Bo- og reisetilskudd
Kontaktperson system:

 • Public 360
Marthe Fagerli
Rådgiver

marthe.fagerli@nord.no
Tlf: 740 22862
Studieveileder og praksisveileder

 • bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid
Arne Siver​tsen
Rådgiver


arne.sivertsen@nord.no
Tlf: 755 17312

​​Praksisveileder

 • bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid

​​Marius Skaiaa
Førstekonsulent

marius.skaiaa.nord.no
Tlf: 755 17336
​Praksisveileder
Anneli Maria Watterud
Rådgiver

I permisjon til mars 2022.

Praksisveileder

Cecilie-Linn Mika​lsen
Rådgiver

cecilie-linn.mikalsen@nord.no
Tlf: 755 17286

​Ansvar for eksamen og sensorer

 • ​Overordnet ansvar for eksamen og sensorer på fakultetet
 • Kontaktperson for Fagpersonweb
 • Kontaktperson for Inspera
 • Eksamensplan
 • Registrering av sensorer samt arbeidskontrakter på de eksterne sensorene​

Ragnhild Jon​assen Storå
Seniorkonsulent

ragnhild.j.stora@nord.no
Tlf: 755 17264
 • Innhenting av eksamensoppgaver og sensorveiledninger
 • Inspera
 • CRIStin
 • Intranett​
Mathild​e Dagsvik Ottesen
Rådgiver

mathilde.d.ottesen@nord.no
Tlf: 755 17949

Administrativ koordinator for doktorgradsutdanningen i sosiologi

 • Sekretær for Dok​togradsutvalget (DU)​
Jonas Christ​iansen
Tekniker

jonas.christiansen@nord.no
Tlf: 451 55 151

Teknisk støtte til fakultetets mediestudier

 • ​Film- og TV-produksjon
 • 3D Art, Animation and VFX
 • Spill og opplevelsesteknologi
 • Journalistikk
Jan Erik Andr​eassen
Universitetslektor

jan.e.andreassen@nord.no
Tlf: 755 17383
Mobil: 926 91 473

​​Internjournalist

Nina St​øver
Seniorkonsulent

nina.stover@nord.no
Tlf: 755 17774

Web og markedsføring av studietilbud

 • ​​Web / intranett (for henvendelser vedr. studieplan/emnekombinasjon, kontakt den aktuelle studieveileder)
 • Markedsføring av studietilbud
 • Grafisk design
 • Åpen dag, Bodø


Råd og utvalg

Fakultetet skal ha følgende utvalg med faste møter:
- Utdanningsutvalg
- Internasjonaliseringsutvalg
- Forskningsutvalg
- Doktorgradsutvalg

Verneombud