Om Fakultet for samfunnsvitenskap

""
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ivaretar tradisjonen til samfunnsfagene ved Nord universitet.

FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte. Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet. Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis pr. i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Organisasjonskart

Organisering av fakultetet gjeldende fra 01.01.2017Organisasjonskart FSV

Ledergruppen


Hanne Thommesen
​Dekan
755 17011 ​
Elisabet Ljunggren
Prodekan for forskning og utvikling​ (dekans stedfortreder)
755 17573
Robert Bye
​Prodekan for undervisning
​741 12008
Johans Tveit Sandvin​Leder for ph.d. i sosiologi
755 17631
Svein Halvard JørgensenFaggruppeleder: Historie kultur og medier​
750 57875
Øystein RennemoFaggruppeleder: Ledelse og innovasjon​
740 22794
Berit SkorstadFaggruppeleder: Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)​
755 17304
Janne Irèn Paulsen BreimoFaggruppelder: Velferd og sosiale relasjoner​
755 17306
Stein Roar Kristiansen​Fakultetsdirektør

755 17966​

Administrasjon

Stein Roar Kristiansen
Fakultetsdirektør

stein.r.kristiansen@nord.no
Tlf: 755 17966
 • ​Leder for administrasjonen
 • Ansettelser
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kontor
 • Sekretær Utdanningsutvalget (UU)
 • Opptakskoordinator og planlegging
Gry Lene Andersen
Kontorsjef

gry.l.andersen@nord.no
Tlf: 755 17550
 • ​Teamleder Økonomi og HR
 • Budsjettering
 • Rapportering
Ellen Helskog Want
Seniorrådgiver

ellen.h.want@mord.no
Tlf: 755 17861
 • Eksterne og interne prosjekter
 • Sekretær for Forskningsutvalget (FU)
 • Div. økonomioppgaver
Gunnvor Bråten
Førstekonsulent

gunnvor.braten@nord.no
Tlf: 755 17546
 • Inngående faktura (UBW)
 • Kontrakter, timekontrakter og overtidskontrakter etc.
 • Reiseregninger
 • Oppfølging midler til stipendiater
 • Internfakturering
 • Refusjonskrav
Renate Kolvereid
Rådgiver

renate.kolvereid@nord.no
Tlf: 755 17028
 • ​Reiseregninger
 • Utbetaling ekstern sensur
 • Inngående faktura (UBW)
 • Interne og eksterne prosjekter
 • Refusjonskrav
Hilde Sandnes Larsen
Rådgiver

hilde.s.larsen@nord.no
Tlf: 755 17425
 • ​Teamleder studieveiledere
 • Studieveileder
 • Pensumkoordinator (Leganto)​​​
Astrid Kjærefjord Gaustad
Seniorrådgiver

astrid.k.gaustad@nord.no
Tlf: 755 17435
Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Rådgiver

kirsten.fossan@nord.no
Tlf: 741 12013
Margit Konstanse Jensen
Rådgiver

margit.k.jensen@nord.no
Tlf: 755 17169
Ole Christian Tidemann
Rådgiver

ole.c.tidemann@nord.no
Tlf: 741 12031
Stian Hiis Bergh
Førstekonsulent

stian.h.bergh@nord.no
Tlf: 755 17527
Synnøve Dalmo Tollåli
Seniorrådgiver

synnove.d.tollali@nord.no
Tlf: 755 17263
 • Studieveileder
 • Koordinator av timeplanen
 • Kontaktperson for Canvas
 • Ansvarlig for emneevaluering
 • Studieprogramrapport
Lill Mari Lassemo
Rådgiver

lill.m.lassemo@nord.no
Tlf: 755 17334
 • Studieveileder
 • Refusjon reise- og botilskudd for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern
 • Superbruker Public 360
 • Ansvarlig Første semester
 • Tilrettelegging
​Arne Sivertsen
Førstekonsulent

arne.sivertsen@nord.no
Tlf: 755 17312
 • ​Praksisveileder innenfor bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid
 • Studieveileder
Cecilie-Linn Mikalsen
Rådgiver

cecilie-linn.mikalsen@nord.no
Tlf: 755 17286
 • Eksamensplan
 • Registrering sensorer
 • Kontrakter eksterne sensorer
 • Overordnet ansvar for eksamensplan og sensorer
 • Inspera
 • Kontaktperson for Fagpersonweb​
Ragnhild Jonassen Storå
Førstekonsulent

ragnhild.j.stora@nord.no
Tlf: 755 17264
 • Innhenting av eksamensoppgaver og sensorveiledninger
 • Inspera
 • CRIStin
 • Intranett
 • Forefallende arbeid​
Mathilde Dagsvik Ottesen
Rådgiver

mathilde.d.ottesen@nord.no
Tlf: 755 17949

Anneli Maira Watterud
Rådgiver

anneli.m.watterud@nord.no​
Tlf: +755 17572​
 • Adminnistrativ koordinator for doktorgradsutdanningen i sosiologi
 • Sekretær for Doktogradsutvalget (DU)​
Jonas Christiansen
Tekniker

jonas.christiansen@nord.no
Tlf: 451 55 151
 • Teknisk​
​Lars Aksel Stuen Broback
Seniorrådgiver

lars.a.borback@nord.no
Tlf: 755 17547
 • Administrativt ansvarlig for arbeidsplaner​
Ada Kvikstad Mathisen
Rådgiver

ada.k.mathisen@nord.no
Tlf: 755 17511
 • Ansettelsesprosesser
Jan Erik Andreassen
Universitetslektor

jan.e.andreassen@nord.no
Tlf: 755 17383
Mobil: 926 91 473
 • ​Internjournalist
Nina Støver
Seniorkonsulent

nina.stover@nord.no
Tlf: 755 17774
 • ​Web / intranett (for henvendelser vedr. studieplan/emnekombinasjon, kontakt den aktuelle studieveileder)
 • Markedsføring av studietilbud
 • Grafisk design
 • Observatør Forskningsutvalget (FU)
 • Åpen dag, Bodø

Råd og utvalg

Fakultetet skal ha følgende utvalg med faste møter:
- Utdanningsutvalg
- Internasjonaliseringsutvalg
- Forskningsutvalg
- Doktorgradsutvalg