Studietilbud ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har vi en rekke studietilbud på ulike nivåer.


Ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) tilbyr vi utdanning ved fire ulike studiesteder. Våre hovedcampus er Bodø og Levanger, og i tillegg tilbyr vi noe undervisning i Mo i Rana og Stjørdal.

Bachelorstudier
Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Blant våre studier finner du historie, sosiologi, nordområdestudier, internasjonale relasjoner, ulike ledelsesfag, geografi, spill og opplevelsesteknologi, 3D art, animasjon og visuelle effekter, og film og tv-produksjon. Vi har også profesjonsstudier i barnevern, sosialt arbeid og journalistikk og kommunikasjonsarbeid.

Fakultetet tilbyr i tillegg selvvalgt bachelorgrad.

Masterstudier
Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier. Vi tilbyr både 120-poengs vitenskapelig mastere og 90-poengs erfaringsbaserte mastere.

Årsstudier
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke årsstudier.

Doktorgrad
Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr doktorgradsutdanning/ph.d. i sosiologi.

Enkeltemner

Enkeltemner er en ypperlig måte å bygge på kompetansen din uten å være tilknyttet et studieprogram.

Søknadsfrist:

  • 1. juli for emner som tilbys i høstsemesteret
  • 15. november for emner som tilbys i vårsemesteret

Engelskspråklige studietilbud

 Prodekan for utdanning

 Teamleder studieadministrasjonen