""

Har du spørsmål om studietilbudene ved Fakultet for samfunnsvitenskap?

Trenger du råd, hjelp eller veiledning? Kontakt oss!

​​​​​​​Navn på studieveileder/praksisveileder

​Studium

Andre ansvarsområder

​Hilde Sandnes Larsen
hilde.sandnes.larsen@nord.no

>> Book studieveiledning​

 • Bachelor i barnevern
 • Bachelor i sosialt arbeid​
 • Teamleder studieveiledere
 • Kontaktperson for Leganto​
​Arne Sivertsen
arne.sivertsen@nord.no

 • ​Praksisveileder innenfor bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid
lill.m.lassemo@nord.no
 • Personalledelse og kompetanseutvikling​ (PK-studiet), Bodø, Levanger, Mo i Rana og Vesterålen
 • Selvvalgt bachelor
 • Tilrettelegging
 • Bo- og reisetilskudd for bachelor i sosialt arbeid, bachelor i barnevern og lektor i samfunnsfag
 • Ansvarlig Første semester
 • Superbruker i Public 360
Stian Hiis Bergh
stian.h.bergh@nord.no

 • Bachelor i Human Resource Management (HRM), Bodø
 • Bachelor i journalistikk og Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid
 • Dannelsessemesteret, Bodø og Levanger
 • Selvvalgt bachelor

 • ​Administrativ støtte for emnene Praksis i sosiale relasjoner, PRA1024 og ​Mentorskap i flerkulturell kontekst, PRA1025

Synnøve Dalmo Tollåli
synnove.d.tollali@nord.no

>> 
Book studieveiledning

 • Bachelor og årsstudium i internasjonale relasjoner
 • Introduksjon til det norske velferdssamfunn, utviklingsteori og norsk språk (kortere studium)
 • Bachelor og årsstudium i nordområde- og nordlige studier
 • Nordic Politics and Society (kortere studium)
 • Årsstudium i Norwegian Language and Society
 • Selvvalgt bachelor

 • ​Timeplan
 • Emneevaluering
 • Studieprogramrapport
 • Kontaktperson for Canvas
Margit Konstanse Jensen
margit.k.jensen@nord.no

 • Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse (kortere kurs)
 • ​Lektorutdanning i samfunnsfag
 • Master i HRM (Human Resource Management)
 • Master i samfunnsvitenskap
 • ​​Master in Social Science

 • ​Internasjonal koordinator

astrid.k.gaustad@nord.no
 • ​Historie (bachelor, årsstudium og nettbasert årsstudium)
 • Bachelor og årsstudium i sosiologi og samfunnsanalyse (Bodø)
 • Yrkesfaglig veiledning (kortere kurs/studium)
 • Videreutdanning i ø​konomisk rådgivning
 • Studieveileder for metodefaget Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, ME118S
 • Implementering studietilsynsforskriften
 • Reakkrediteringskoordinator
 • ​Kontaktperson studieplanarbeid og EpN

​Mathilde Dagsvik Ottesen – i permisjon frem til sommeren 2021

Anneli Maria Watterud
anneli.m.watterud@nord.no​

 • ​Ph.d. i sosiologi
​Kirsten Fossan
kirsten.fossan@nord.no

 • Bachelor og årsstudium i geografi
 • Bachelor i Human Resource Management (HRM), Trøndelag
 • Selvvalgt bachelor

 • Reakkrediteringskoordinator
 • Studieveileder for metodefaget ME123S​
​Ole Christian Tidemann
ole.c.tidemann@nord.no
 • ​Bachelor i 3D art, animation and VFX
 • Bachelor i film og TV produksjon
 • Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

 • ​Internasjonal koordinator
​​Narmina Mitchell​
narmina.mitchell@nord.no

>> Book studieveiledning​
 • MKL (master i kunnskapsledelse)​
 • Bachelor og årsstudium i sosiologi og samfunnsanalyse (Levanger)
 • Bachelor i Public Administration
 • ​Første semester​