Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har undervisningssteder i Nordland og Trøndelag.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har en helsefaglig utdannings- og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av bachelor-, videre- og masterutdanninger innen fagfeltene sykepleie, farmasi, vernepleie og prehospitalt arbeid - paramedisin. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.​​​



​​​​Kontaktinformasjon:


Telefon og e-post:

Tlf.: 755 17000 (sentralbord)


Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.


Er du student og har spørsmål om unntak mht. koronasituasjonen:

Alle andre henvendelser:

Postadresse:

Postadresser finner du ved å besøke vår informasjonsside:
>> Kontakt oss​


For besøkende:




​​

​Fakultetsledelse:

 Dekan

 Fungerende Fakultetsdirektør

 

 

Grønt lys til blått byggRegjeringen foreslår en startbevilgning på 110 millioner kroner til prosjektet Blått bygg ved Nord universitet i Bodø i statsbudsjettet for 2022. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Gront-lys-til-blatt-bygg.aspxGrønt lys til blått bygg
Nord universitet med historisk satsing på helsefagFlere studenter, økt kvalitet på utdanning og forskning, samt et kvantesprang i satsingen på velferdsteknologi. Nord universitet tar nå grep for en historisk styrking av helsefagene. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Historisk-satsing-pa-helsefag.aspxNord universitet med historisk satsing på helsefag
Nasjonal forskerutdanningskonferanse i BodøNord universitet er vertskap for Forskerutdanningskonferansen 7.– 8. september 2021. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nasjonal-forskerutdanningskonferanse-til-Bodo.aspxNasjonal forskerutdanningskonferanse i Bodø
Lene fikk aha-opplevelse som student– Det beste med jobben som barnehagelærer er å få leke på jobb, hver eneste dag, forteller Lene Osnes (41) fra Sortland. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Lene-fikk-ahaopplevelse-som-student.aspxLene fikk aha-opplevelse som student
Fysisk aktivitet er både positivt og negativt for kvinner med spiseforstyrrelserRegelmessig fysisk aktivitet fremmer god helse, men for personer med spiseforstyrrelser kan fysisk aktivitet også bli et symptom på lidelsen.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fysisk-aktivitet-er-baade-positiv-og-negativ-for-kvinner-med-spiseforstyrrelser.aspxFysisk aktivitet er både positivt og negativt for kvinner med spiseforstyrrelser
Kan du bidra med vaksinering, testing eller smittesporing i sommer?I løpet av sommeren er det flere kommuner som kan få behov for ekstra kapasitet innenfor vaksinering, testing og/eller smittesporing. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Har-du-mulighet-til-a-bidra-med-vaksinering-testing-og-eller-smittesporing-i-sommer.aspxKan du bidra med vaksinering, testing eller smittesporing i sommer?