Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Helsepersonell
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

Har du spørsmål om våre studier?

Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.   

 Fakultetsledelse

 

 

Tilbyr gratis kurs i matematikkEt nytt nettbasert nettkurs i matematikk skal gi flere mulighet til å ta lærer- eller sykepleierutdanning ved Nord universitet. Det er Nettskolen i Nordland som arrangerer kurset.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Tilbyr-gratis-kurs-i-matematikk.aspxTilbyr gratis kurs i matematikk
Helse Nords forskningspris til Nord-forskerHelse Nords forskningspris er tildelt forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Helse-Nords-forskningspris-til-Nord-forsker.aspxHelse Nords forskningspris til Nord-forsker
Securitas i sykehjemAdressavisen skriver i november 2019 at flere sykehjem i Trondheim har leid inn vektere fra Securitas for å sikre de ansatte mot demente, utagerende beboere i perioder de siste årene. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Securitas-i-sykehjem.aspxSecuritas i sykehjem