Helsepersonell

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

Våre studietilbud

Bachelorstudier
Våre fire ulike bachelorutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i helse- og sosialsektoren og legger grunnlag for videre studier.

Masterstudier
FSHs masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i helse- og sosialsektoren og for videre studier og forskning.

Videreutdanninger
Fakultetets videreutdanninger gir deg verdifull spesialkompetanse som er viktig for norsk helsevesen. 

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis (sammen med Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.).

Har du spørsmål om våre studier?

Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.   

Forskning

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

Ansatte ved fakultetet deltar i mange forskningsgrupper:
- Klinisk sykepleie og etikk. Leder Berit Støre Brinchmann 
- Care Lead – sykepleieledelse, pasientsikkerhet og innovasjon. Leder Terese Bondas 
- Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag. Leder Johanne Alteren
- Folkehelse. Leder Eva Robertson 
- ANILAB. Leder Erik Waage Nielsen
- Praksis-nær forskning i kommunehelsetjenesten. Leder Aud Moe. 
- Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid. Leder Anita Berg. 
- Psykisk helse. Leder Ottar Bjerkeset. 
- Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling. Leder Rose Olsen. 
- Legemidler og legemiddelhåndtering. Leder Siri Devik. 

Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt et nasjonalt senter for omsorgsforskning. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. I tilknytning til dette er det opprettet fem regionale senter. Ett av disse er Senter for omsorgsforskning, Midt, som legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har åtte av sine ansatte tilknyttet dette senteret. Du kan lese mer om senteret på denne nettsiden. Daglig leder: Kirsten Lange.

Fakultetet er også aktiv i senteret Ph.d. i studier av profesjonspraksis. Leder:  Kåre Sigvald Fuglseth.

Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap er også partner i Forskerskolen i kommunehelsetjenesten.

Organisering og informasjon om fakultetet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har en helsefaglig utdannings- og forskningsprofil. Studieporteføljen utgjøres i hovedsak av bachelor-, videre- og masterutdanninger innen fagfeltene sykepleie, farmasi, vernepleie og prehospitalt arbeid - paramedic. 

FSH sine studier tilbys ved seks studiesteder:

Om fakultetet
​OrganiseringFakultetets ledelse:
Trine Karlsen, dekan
Anne Ringen Pedersen, fakultetsdirektør
Cathrine Vasset Rasmussen, kontorsjef
Ottar Bjerkeset, prodekan forskning
Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning
Ranveig Salater Rotmo, faggruppeleder sykepleie
Bjørg Astrid Aasen, faggruppeleder vernepleie og psykisk helse
Wenche Wannebo, kontituert faggruppeleder farmasi