Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Helsepersonell
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

Har du spørsmål om våre studier?

Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.   

 Fakultetsledelse

 Presse- og kommunikasjonsansvarlig

 

 

– Sykepleie gir livet mitt mening– Livet må ha en mening. Og om ikke det å ta bort smerte, lidelse og frykt gir mening, så er det ingenting som gjør det.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Sykepleie-gir-livet-mitt-mening.aspx– Sykepleie gir livet mitt mening
Sykepleierstudenter trenger dyktige læremestreJeg har en appell til både sykepleierne og helsevesenet: Ta oppdraget med å utdanne sykepleierstudenter på alvor. Sett av tid, og prioriter dannelse i utdanningen.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sykepleierstudenter-trenger-dyktige-laremestre.aspxSykepleierstudenter trenger dyktige læremestre
Forsker på samspillskvalitet i barnehagenIntervju av ansatte i barnehager viser at ansatte er mer opptatt av omsorg enn av læring. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forsker-paa-samspillskvalitet-i-barnehagen.aspxForsker på samspillskvalitet i barnehagen