Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Helsepersonell
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har undervisningssteder i Nordland og Trøndelag med til sammen 2150 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.
 Fakultetsledelse

 

 

Ingrid stortrives i jobben som sykepleier og avdelingslederHun var ferdig utdannet sykepleier i 2014. Jobb fikk hun allerede mens hun var student ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Ingrid-stortrives-i-jobben-som-sykepleier-og-avdelingsleder.aspxIngrid stortrives i jobben som sykepleier og avdelingsleder
Farmasøyten – på jobb for å gi folk en bedre hverdag– Når folk forteller meg at de har fått en bedre hverdag som følge av min veiledning, kan jeg smile i flere dager, sier Kristian Nygård.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Farmasoyten-pa-jobb-for-a-gi-folk-en-bedre-hverdag.aspxFarmasøyten – på jobb for å gi folk en bedre hverdag
Master i klinisk sykepleie ga Monica en ny faglig trygghetMonica Christin Hansen følte på et behov for å bli faglig oppdatert. Løsningen ble å ta en master i klinisk sykepleie.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Master-i-klinisk-sykepleie-ga-Monica-en-ny-faglig-trygghet.aspxMaster i klinisk sykepleie ga Monica en ny faglig trygghet