16 millioner til forskning på trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre

Hvordan kan kommunene legge til rette for bærekraftig, persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre?

​Det skal et nytt forskningsprosjekt forsøke å finne svar på.

Forskningsrådet fordelte nylig 150 millioner kroner i forskningsmidler til norske helseprosjekter. Blant disse var prosjektet MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services.​ 

Store utfordringer rundt legemiddelsikkerhet​​

Klikk her for å endre bildet
Prosjektlederen. Rose ​​Mari Olsen, professor ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. ​Foto: Terje Olsen

​– ​MedSafe-Old er et forskningsprosjekt hvor hensikten er å undersøke hvordan kommunene kan tilrettelegge for bærekraftig, persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre, sier prosjektleder Rose Mari Olsen, professor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Til tross for at det har vært stor oppmerksomhet og innsats knyttet til legemiddelsikkerhet i mange år, både helsepolitisk og i forsknings- og utviklingsprosjekter, er det ifølge Olsen fortsatt store utfordringer knyttet til kvalitet og sikkerhet på dette området. Dette kan for eksempel handle om uhensiktsmessig forskrivning av legemidler, manglende kompetanse blant helsepersonell, og dårlig kommunikasjon og informasjonsdeling innad og mellom tjenestenivåene. 


– Samtidig har mange av tiltakene rettet mot disse utfordringene en gjennomgående svakhet, ved at tjenestebrukerne blir passive mottakere av legemidler og ikke settes i stand til å delta aktivt i å gjøre legemiddelbruken tryggere. Det vil vi prøve å gjøre noe med i dette prosjektet, sier Olsen.​

Bred tilnæring til legemiddelbruk og håndtering

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker med ulike mål og innhold. Tre av arbeidspakkene ledes av Senter for omsorgsforskning (SOF) midt / Nord universitet, og her vil det bli ansatt to doktorgradsstipendiater og en postdoktor. Den fjerde arbeidspakken ledes av SOF øst/NTNU, og her skal det også ansettes en doktorgradsstipendiat. 

For å oppnå en helhetlig forståelse av prosessen når hjemmeboende eldre mottar hjelp med legemiddelhåndtering, har prosjektet en bred tilnærming som omfatter bruker-, helsepersonell- og organisasjonsperspektiv. 

Det vil anvendes ulike tradisjonelle design i prosjektet, så som casestudie, etnografi og tverrsnittstudier. I tillegg vil prosjektet ta i bruk forskningsmetoder som i liten grad forekommer innen dette feltet, men som vurderes å passe godt til den personsentrerte tilnærmingen i prosjektet. Blant annet skal eldre personer delta som medforskere, og anvendt teater skal tas i bruk som verktøy for å øke helsepersonells forståelse av legemiddelsikkerhet og til å identifisere strategier som fremmer personsentrert og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre.​

Les s​​ak fra Forskningsrådet om tildelingen: 150 millioner kroner til ti helseprosjekter​​​​

Mange forskere og flere miljøer involvert 

Over 20 personer har vært involvert i søknaden til Forskningsrådet. 

I tillegg til prosjektleder Rose Mari Olsen, er Siri Andreassen Devik, Hege Sletvold og Kristin Berre Ørjasæter med fra Nord universitet. 

Øvrige samarbeidspartnere har tilhørighet ved SOF øst/NTNU Gjøvik, SOF sør​/USN, Sykehuset Innlandet helseforetak, Mittuniversitetet (Sverige) og Swansea University (England).

Siden dette er et praksisnært prosjekt, er også fire k​ommuner og to Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) med i prosjektet.

Prosjektet er planlagt over fire år, med oppstart i løpet av 2023.​

Vi gratulerer professor Rose Mari Olsen og prosjektet MedSafe-Old med tildelingen. Sentrale personer i prosjektet