Digitalt internasjonalt klasserom for sykepleierstudenter

Pandemien gjorde det umulig for Nord universitet og Augustana University å gjennomføre utveksling på vanlig måte. Løsningen ble digital og svært vellykket - se video.

​​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Samarbeid og kreative løsninger. Nord universitet og Augustana University samarbeider blant annet om utveksling av sykepleierstudenter. Da pandemien satte en stopper for årets utveksling, tvang nye løsninger seg fram. Foto: Nord universitet/Augustana University. 

​​​​​​​​​​​​​​I 20 år har sykepleierstudiet ved Nord universitet hatt utveksling med Augustana University​ i Sioux Falls, South Dakota.​​ Men da Covid-19 satte en stopper for årets utveksling, kom faglærerne opp med en idé: hva med å starte et digitalt internasjonalt klasserom?

Kurset "The Role of the Nurse in Norway and USA" blir avholdt i et digitalt internasjonalt klasserom, og ble svært godt mottatt av de 180 studentene som deltok i første time i det nye kurset.

Svært positive tilbakemeldinger fra studentene​

  

Videopresentasjon: Se faglærerne Ranae Aukerman (assistant professor of nursing, Augustana), Håkon Johansen (universitetslektor, Nord),​ Karla Abbott (associate professor of nursing, Augustana)​ og Anita Tymi (universitetslektor, Nord) fortelle om kurset og digitaliseringsprosessen i videoen over. 

​​​​Utvekslingsordningen gir vanligvis studentene en rik og viktig erfaring, hvor de får oppleve og bli kjent med en annen profesjonskultur. Møtet med en annen kultur gir studentene verdifulle erfaringer, nye perspektiver og skaper profesjonsrelasjoner som igjen kan skape muligheter senere i yrkeslivet. 

Det nye digitale klasserommet til Nord og Augustana kan kanskje sies å være en slik mulighet, da faglærer Håkon Johansen i sin tid selv hadde utveksling til Agusutana.

– ​​Jeg hadde stort faglig og personlig utbytte av å delta i utvekslingsprogrammet. Karla og Ranae er mine tidligere faglærere, og det at vi kjenner hverandre fra før har nok senket terskelen for å prøve nye arenaer og format, sier Håkon Johansen som er universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Faglærerne er tydelige på at digitale plattformer aldri kan erstatte en tradisjonell utvekslingserfaring. Til tross for dette var tilbakemeldingene fra studentene svært positive.

– In summary, the international classroom was an enlightening experience. I had the chance to learn more about the nursing vocation, and how there are different approaches to patient care. Yet, issues such as social justice and advocacy are universal for optimal health care. 

Dette var bare én av mange positive tilbakemeldinger fra studentene som deltok.

Ser på mulig videreføring

Med det digitale klasserommet "The Role of the Nurse in Norway and USA" føler Johansen at de har truffet blink.


– På denne måten kan hel​e klasser få en smak av utvekslingsopplevelsen, ikke bare de utvalgte få​​​​​​​​, sier han.

De internasjonale koordinatorene ved Nord og Augustana er nå i dialog om hvordan dette kan bli videreført som en utvidet del av universitetenes samarbeid.​​​

 Kontaktperson