Farmasøyten – på jobb for å gi folk en bedre hverdag

– Når folk forteller meg at de har fått en bedre hverdag som følge av min veiledning, kan jeg smile i flere dager, sier Kristian Nygård.


Kristian Nygård tok sin farmasiutdanning ved Nord i Namsos. – Livet som student var fantastisk, sier han. Foto: Ane Granheim Øvergård.
Kristian Nygård fullførte sin bachelorgrad i farmasi ved Nord universitet i Namsos våren 2019. 

Nå jobber han som reseptarfarmasøyt ved Apotek 1 i Andselv, som ligger i Målselv kommune i Troms og Finnmark fylke. 

Ble bitt av farmasi-basillen

Kristian var 26 år da han startet som farmasistudent.
 
 Jeg har alltid hatt en interesse for kjemi, biologi og mennesker. Etter en sommerjobb på mitt lokale apotek var jeg bitt av den resistente basillen som er farmasifaget. 

– Med en bachelor i farmasi ligger alt til rette for at jeg kan bruke min kunnskap på best mulig måte, i møte med pasienten på apoteket. 

Kristian er glad for at hans jobb gir ham muligheten til å møte folk og kunne utgjøre en viktig forskjell.

– Det beste med jobben min er at ingen møter med kunden er like. Alle har et eget behov for informasjon og veiledning for å sikre riktig legemiddelbruk. Jeg har som mål om at alle som henter ut medisiner hos meg, skal føle seg tryggere på behandlingen de får.

– Når pasienter kommer tilbake og forteller at de har fått en bedre hverdag som følge av min veiledning, kan jeg smile i flere dager fremover, sier han.

Om å ta hensyn til mennesket

Klikk her for å endre bildet
Reseptarfarmasøyt: Kristian Nygård jobber i dag som reseptarfarmasøyt på et apotek i Andselv. Foto: Inger Furrø Østgård.
I hverdagen jobber han mye med å kontrollere resepter, noe som er en sammensatt oppgave med mye ansvar. De fleste reseptarfarmasøyter jobber i apotek. De har ekspedisjonsrett på legemidler, og ingen legemidler kan bli utlevert uten godkjenning av en farmasøyt. 

– Når du ser på reseptene må du ta hensyn til mennesket som skal ha legemiddelet, samt vurdere doseringen og hvilket formål det skal brukes til. Avhengig av hvilket apotek du jobber på, kan det hende at du også jobber tett med legekontor, sykehjem og veterinærer, sier han.

Men Kristian, nå som du er ferdig med bachelorutdanningen: lærer du mye nytt i jobben? 

– Ja, som farmasøyt er det alltid ny kunnskap å hente. Fra resistensproblematikk i antibiotikabehandling, til optimal behandling av astma og KOLS. Utdanningen jeg fikk fra Nord universitet sørger for at all ny kunnskap jeg tilegner meg, er trygt basert i vitenskap og oppdaterte retningslinjer.

– I dagens legemiddelverden er mangler på legemidler et stort problem. Noen av de største utfordringene i min hverdag er å finne gode likeverdige alternativer, slik at pasienten ikke går uten behandling. Dette krever mye kunnskap om legemidlers effekt på kroppen, og om kroppens effekt på legemidler. Ved å finne alternativer og avklare med forskrivende lege, jobber jeg for at ingen skal stå uten behandling.

Fantastisk studietid i Namsos

Selv om Kristian Nygård er ganske fersk i jobben, har han relativt god lønn. Reseptarfarmasøyter kommer generelt svært godt ut lønnsmessig sammenlignet med andre profesjoner med bachelorutdanning. Det er også mulighet til å påvirke sin egen lønn, sier Kristian.

– Hvis du ønsker å jobbe i distrikter der det er mangel på farmasøyter, kan du fint forhandle deg til en lønn over snittet.

Kristian har aldri angret på at han valgte farmasi, Nord universitet og Namsos.

– Livet som student ved Nord universitet var intet mindre enn fantastisk. Studentantallet er kanskje mindre enn ved andre institusjoner, men det er noe jeg så på som en fordel. Alle faglærerne var tilgjengelig når det var behov, og det betyr veldig mye.
Tidligere Nord-student

Navn: Kristian Nygård
Studerte: farmasi
Studiested: Namsos

Farmasi (bachelor)

 

Studiepoeng: 180
Studiested: Namsos
Studieform: Heltid

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest + legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

De spesielle opptakskravene kan ikke realkompetansevurderes

Til studieprogramsiden