Master i klinisk sykepleie ga Monica en ny faglig trygghet

Monica Christin Hansen følte på et behov for å bli faglig oppdatert. Løsningen ble å ta en master i klinisk sykepleie.


Monica C. Hansen fra Bodø kjente på at hun trengte faglig påfyll. Løsningen ble å ta en master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.
– Jeg ønsket å tilegne meg mer kunnskap. Samfunnet og praksisfeltet er i kontinuerlig endring. Kunnskap som jeg tilegnet meg under bachelorstudiet var ikke nødvendigvis gyldig etter noen år. Jeg følte blant annet at jeg manglet kunnskap om hvordan jeg kunne finne fram til relevant forskning.

Det sier Monica Christin Hansen fra Bodø. 38-åringen fullførte sin sykepleieutdanning i 2006, og har siden jobbet som sykepleier på ortopedisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Våren 2019 fullførte hun altså mastergradsutdanning i klinisk sykepleie, et studium hun opplevde hadde et veldig bredt studieprogram, som passer uansett om du jobber i kommunehelsetjenesten eller på et sykehus.

– Master i klinisk sykepleie er et studium hvor man får mulighet til å reflektere over hva en god sykepleier er og skal være, sier hun.

Pasientenes «advokat»

– Som sykepleier fungerer man gjerne som pasientenes «advokat». 

– Men jeg manglet verktøyene for å kunne være en god advokat for pasientene, spesielt i faglige vurderinger i møte med ledelse eller lege, sier hun.

Derfor tok Monica grep og søkte seg til en Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

– Etter masteren følte jeg at jeg fikk en stemme. Jeg fikk tid og ressurser til å utvikle et sterkt faglig språk og en dypere faglig forståelse og refleksjonsevne. 

Etter at hun fullførte masteren har hun følt på en ny trygghet i jobben sin på ortopedisk sengepost ved Nordlandssykehuset. Dette har vist seg verdifullt når hun er ute og jobber i praksisfeltet.

– Arbeidsoppgavene er jo mye de samme, men jeg føler en ny trygghet i faglige vurderinger og diskusjoner. Det er blitt enklere for meg å tale pasientenes sak, og hvis det er noe jeg er usikker på kan jeg lettere frembringe kunnskap om temaet.

Nye muligheter: Akademisk arbeid og videreutvikling av fagfeltet

For Monica åpnet masterstudiet også døren til en ny og mer variert arbeidshverdag.

– I studietiden fikk jeg blant annet erfaring med undervisning, da jeg fikk lov til å undervise studentene i bachelor-kullet. Jeg fikk også skrive en akademisk artikkel basert på eksamensoppgaven min. Denne artikkelen ble publisert, noe som var utrolig morsomt å få være med på.

Gjennom dette arbeidet ble hun kjent med hvordan forskningsmiljøene jobber. Dette var en erfaring som ga mersmak, for nylig fikk Monica et fire måneders forskningsstipend ved Nord universitet.

– Dette gjør at jeg får fortsette å arbeide med forskning, skrive artikler og bidra i det akademiske miljøet, noe jeg synes er utrolig gøy og spennende.
Tidligere Nord-student

Navn: Monica Christin Hansen
Utdanning: Master i klinisk sykepleie
Studiested: Bodø

Master i klinisk sykepleie

Studiepoeng: 120
Studiested: Bodø
Organisering: Deltid, samlingsbasert over tre år
Opptakskrav: 

Bachelorgrad i sykepleie med minst karakteren C / 2.7 i snitt.

>> Les mer om studieprogrammet: Klinisk sykepleie