Sykepleierstudenter på internasjonalt kurs i håndtering av medikamenter

Hvordan jobber de nordiske landene for trygg medikamenthåndtering? Hvilke trekk er felles, og hva kan vi lære av hverandre?

Martha Dorthea Aag, Ida Holmen og Kristine Kjønnås var blant deltakerne på kurset Nurses confidence in Medication Safty – Medico Nordplus – Intensive Week 27. til 31. mars. De er studenter fra sykepleierutdanningen ved Nord universitet studiested Mo i Rana.

Kurset foregikk i Lappeenranta, Finland. Med var også førstelektor ved Nord universitet Lisbeth Nerdal, som også sitter som medlem i Medico Nordplus. Det var deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Studentene fra Nord universitet gir positive tilbakemeldinger fra kurset:
- Uka gikk fort, var lærerik, interessant og ikke minst morsom. Vi fikk en varm velkomst da vi kom til Lappeenranta, og ble første dagen delt inn i grupper med de andre studentene fra Norden. Før vi reiste til Finland skulle vi som obligatorisk arbeidskrav skriftlig redegjøre for hvordan hvert land hadde fokus på medikament/pasient sikkerhet, lover, forskrifter og hvordan sykepleier utdanningen var bygd opp.

Medikamenthåndtering har vært mye i medias søkelys de siste årene. Mange ganger har aviser, radio og TV kjørt saker der feilmedisinering har fått store konsekvenser for pasienter. Norske helsemyndigheter har stort fokus på pasientsikkerhet. Stor strykprosent i medikamentregning ved sykepleierutdanningene har fått mye oppmerksomhet. Hva kan nordiske land lære av hverandre på dette feltet? Studentene sier etter kurset:
- Det var interessant å få innsyn i hvilke forskjeller og likheter som finnes - blant annet har Danmark og noen av de andre landene kommet lengre enn Norge når det gjelder teknologiske systemer for rapportering og medikamenthåndtering.

Norske studenter på kurs i medikamenthåndtering. Fra venstre Eileen Baumann Jensen og Andreas Foss Follesø fra NTNU-Ålesund, Martha Aag, Ida Holmen og Kristine Kjønnås fra Nord universitet Mo i Rana.

Kurset gav godt utbytte, og ikke bare i form av 5 studiepoeng.
- Våre erfaringer med kurset viste at gjennom internasjonale nettverk kan man lære av hverandres suksesshistorier og de utfordringer en står overfor i praksis i forhold til medikamenthåndtering. Vi ser også at hver enkelt sykepleier har noe å bidra med i forhold til å gjøre endringer for å oppnå sikker legemiddelhåndtering. Angående avvik/feil i forhold til medikamenthåndtering må vi lære av det, støtte hverandre og gi god informasjon til pasient/pårørende. Vi ble også mer bevisst på å se ting fra forskjellige perspektiv og å alltid se etter den beste løsningen i enhver situasjon i stedet for å blindt følge rutiner.

Les mer om kurset i studentenes rapport: Intensivuke i medikamenthåndtering - studentrapport.pdf