Ny vitenskapelig antologi

Marianne Brattgjerd, førsteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, har medvirket til en ny vitenskapelig antologi.

​​​​​​​​​​​​​​Antologien har tittelen «Knowledge Transformation in Health and Social care – Putting Mindlines to Work», og ble utgitt av forlaget Routledge like før inngangen til 2023. ​​


Darwin Mindlines Group: Fra et av møtene ved Darwin College i Cambridge. Marianne Brattgjerd sittende til høyre. Foto: privat.

Boken er et resultat av et samarbeid med internasjonale forskere, hovedsakelig fra England.

– Vi har gitt oss selv navnet «Darwin Mindlines Group», fordi gruppen har møttes regelmessig ved Darwin College i Cambridge, sier Brattgjerd.

Brattgjerd forteller videre at lederne av gruppa og redaktørene av boka er de to anerkjente britiske forskerne, John Gabbay og Andree le May, som utviklet teorien om «Clinical Mindlines» i 2004.

Behandling tilpasset de individuelle behov

– Teorien til Gabbay og le May viser oss at helsepersonell forhandler med ulike former for evidens, både praktisk og teoretisk evidens, og internaliserer relevant kunnskap i form av kliniske tankelinjer. Derav navnet «Clinical Mindlines». Dette utgjør en kompleks form for praksisbasert evidens som helsepersonell bruker for å tilpasse behandling, pleie og omsorg til den enkelte pasient, forklarer Brattgjerd.

Boken, som nylig ble utgitt, er en videreføring av Mindlines-modellen. Den viser hvordan ulike yrkesgrupper bruker mindlines til å håndtere komplekse situasjoner.

– I kapitlet som jeg har forfattet, utforsker jeg hva som skjer når sykepleiere bruker en standardisert tiltaksplan til døende pasienter. Jeg drar veksler på filosofiske teorier fra både den klassiske oldtiden og moderne tid, og viser viktigheten av å ikke følge standarder på en rigid og instrumentell måte. 

 Skal en gi forsvarlig pleie og omsorg, må en ta i bruk clinical mindlines. Det vil si at man må være fleksibel og tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, samtidig som en også ivaretar den etiske og verdirasjonelle dimensjonen av profesjonsutøvelsen, sier hun.​

Ifølge Brattgjerd er boken relevant for alle som er interessert i kunnskapstranslasjon, evidensbasert praksis og forskningsimplementering, både i og utenfor helsevesenet.

For de som er interessert i å vite mer, kan en få en mer detaljert beskrivelse av boka på Routledge.com: https://routledge.pub/Knowledge-Transformation-in-Health-and-Social-Care. Hvis en kjøper boka før 28. februar, gis det 20 prosent rabatt gjennom å bruke denne koden:
Bokomslag

 Kontaktperson