E-helse - Fordypningen som utfordrer til nytenkning innenfor helsesektoren​

Møt prosjektleder Mari Søttar Svendsen, som til daglig jobber med velferdsteknologiske løsninger ved Bodø kommune.
​​


Navn: Mari Søttar Svendsen 

A​lder: 35 år

Studieprogram: Masterutdanning i klinisk sykepleie,
med spesialisering i velferdsteknologi.  Student siden
høsten 2020.

Yrke: Pro​sjektleder ved Kvalitet- og utviklingskontoret,
Bodø komm​​une.​

HVA ØNSKET DU, SÅNN RENT KONKRET, Å FÅ UT AV E-HELSE OG VELFERDSTEKNOLOGI SOM SPESIALISERING? HVA SÅ DU FOR DEG AT DET KUNNE TILFØRE DEG OG ARBEIDSPLASSEN DIN?

- Bodø kommune utfordres på nytenkning innenfor helsesektoren. Innføring av velferdsteknologiske løsninger er økende og prosjekter etterspørres, og i den forbindelse ønsker jeg å heve egen kunnskap og kompetanse innenfor velferdsteknologi slik at jeg kan bli en god støttespiller for brukere av tjenestene, eksterne og interne aktører og ledere. Det gir meg også en tydeligere faglig stemme og bidrar til et kritisk blikk som igjen øker kvaliteten på prosessene, slik jeg ser det – fokus på faglige og etiske problemstillinger.

HVORDAN SYNES DU, SÅ LANGT, AT DET HAR VÆRT I FORHOLD TIL FORVENTNINGENE?  

- Det som overrasket meg mest var nok det faglige omfanget. Studiet gir rom for å jobbe med utviklingsprosjekter som foregår i kommunen. Det gir, for meg, økt motivasjon. Det er godt læringsutbytte å få se sitt prosjektarbeid ute i praksis og teoretisk. Krevende og svært interessant. 


HVA MED DE FAGLIGE INTERESSENE - HAR DET FENGET DEG?

- Ja, spesielt i forhold til brukermedvirkning, menneske-maskin-interaksjon og organisasjonskultur. 

HVA ØNSKER DU Å BRUKE STUDIET TIL?

- Bidra inn i prosjekter med et faglig perspektiv og tyngde, planlegge og iverksette gode tiltak for våre innbyggere og å støtte arbeid som rettes mot ny arbeidsflyt i form av velferdsteknologiske løsninger. 

Et viktig element i forhold til velferdsteknologi i tillegg til brukerinvolvering, brukerstemme og den innvirkning velferdsteknologien har på mennesket er også kunnskap om teknologiens innvirkning på organisasjonen og her vil min kompetanse kunne anvendes i forhold til, blant annet, lederstøtte. 

HVEM VIL DU ANBEFALE Å TA EN FORDYPNING I E-HELSE? 

- Alle som har et ønske om å bidra til innovasjonsprosesser ved egen virksomhet, eller ønsker å heve egen kompetanse innenfor emne for å bidra til gode prosesser ved innføring av velferdsteknologi. ​​