Psykisk helsearbeid - fordypningen for mer kompetanse på forståelse, forebygging, behandling og hjelp

Møt Elin Sivertsen - psykiatrisk sykepleier og prosjekt- og teamleder med mastergrad i psykisk helsearbeid

​​​​


Navn: Elin Sivertsen 

Alder:
43 år

Studieprogram:
Masterutdanning i psykisk helsearbeid, 
fullførte i januar 2018.

Yrke:
Prosjektleder og teamleder for Rask psykis​k 
helsehjelp, Mestringsenheten for psykisk helse og rus, Namsos kommune.

​HVA ØNSKET DU, SÅNN RENT KONKRET, Å FÅ UT AV PSYKISK HELSEARBEID SOM SPESIALISERING? HVA SÅ DU FOR DEG AT DET KUNNE TILFØRE DEG OG ARBEIDSPLASSEN DIN?​
- I hovedsak økt fagkompetanse på psykisk helsearbeid, som jeg jobbet med da og fortsatt jobber med i kommunehelsetjenesten. Spesialisering innen psykisk helse var og er en ønsket kompetanse, både fra arbeidsgiver og meg selv – og anses som en mer grunnutdanning i min praksis. Grunnutdanning i dag på bachelornivå i helse er en generalist utdanning, og favner i mindre grad psykisk helse og rusarbeid. En spesialisering gjennom å ta utdanningen master i psykisk helsearbeid ved Nord Universitet bidro til at jeg kunne møte de behov og krav i praksisfeltet på en betydelig bedre måte. Både i møte med enkeltmennesker men også på systemnivå. 

HVORDAN SYNES DU AT DET FAGLIGE OG PERSONLIGE UTBYTTET HAR VÆRT I FORHOLD TIL FORVENTNINGENE?  
- Både faglig og personlig har jeg hatt stort utbytte av studiet. Jeg likte studiemiljøet og muligheten til å kombinere arbeid og studier. Læring er en prosess, og jeg hadde sansen for den tverrfaglige samarbeidslæringen mellom de ulike profesjonene i kullet. Et viktig utbytte har vært å utfordre og stille spørsmål omkring en medisinsk og diagnosebasert forståelse for psykisk uhelse. Denne forståelsen og praksisen er i endring, men kan fortsatt virke dominerende. En fordypning inne psykisk helsearbeid handler om noe mer enn psykiatri, og gir bredde og en mer nyansert og humanistisk forståelse for mennesker med belastninger i livet. 

KAN DU SI NOE OM DET FAGLIGE SOM INTERESSERTE DEG MEST?
- Fokus på tverrfaglighet og samhandlings perspektivet, og spesielt emnet om medborgerskap og menneskerettigheter, samt krisepsykologi og traumer. Jeg likte også fordypning og masterprosjektet som ga meg muligheten til å undersøke tematikk som jeg var spesielt interessert i.

HVA ØNSKER DU Å BRUKE UTDANNINGEN TIL?
- Masterutdanningen har hittil bidratt til økt kompetanse og ferdigheter på fagutviklingsarbeid og som gjør at jeg nå jobber med utvikling og prosjektarbeid i egen kommune. Det er jo spennende og motiverende å jobbe med utvikling og innovasjonsprosesser, nettopp fordi jeg kan medvirke i å lage gode psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet til våre innbyggere. Jeg har også muligheten til å benytte kompetansen min i en mer akademisk retning, enten gjennom undervisning eller forskning.

HVEM VIL DU ANBEFALE Å TA EN FORDYPNING I PSYKISK HELSEARBEID?
- En fordypning, gjennom spesialisering eller på masternivå, vil jeg anbefale alle som jobber i en hjelperelasjon med mennesker. Denne kompetansen er anvendbar og verdifull på så mange måter. Jeg tenker at denne fordypningen er helt sentral for oss som jobber direkte i fagfeltet. Om dette er i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle steder, med folk i alle aldre, om du er barnevernspedagog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier eller vernepleier. Også om du jobber med folkehelsearbeid eller forvaltningsarbeid vil denne typen kunnskap være verdifull. En dypere forståelse for hvordan vi kan forstå, forebygge eller behandle psykisk helse og rusutfordringer tenker jeg er en viktig og nødvendig kompetanse for å møte behovene i befolkningen vår. 

Denne fordypningen kan i tillegg være aktuell for folk som jobber på andre arenaer enn helse eller sosial, eksempelvis innen skole og utdanning.