Stort behov for nytenkning rundt legemiddelsikkerhet i helse- og omsorgsektoren

Forskere ved Nord universitet har bidratt sterkt til en ny og viktig bok om legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​- Boken setter søkelys på utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering og legemiddelbruk i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det sier professor Rose Mari Olsen. 

- Og den presenterer ny kunnskap om ulike strategier og tiltak for økt legemiddelsikkerhet i kommunene», forteller førsteamanuensis Hege Sletvold.

Olsen og Sletvold er redaktører av boken 
Medication Safety in Municipal Health and Care Services, som ble publisert i november av Cappelen Damm Akademisk.

​Redaktørene: Fra venstre professor Rose Mari Olsen og førsteamanuensis Hege Sletvold

​​Gjennom utgivelsen håper forfatterne å øke bevisstheten, engasjere, og muliggjøre diskusjon og nytenkning rundt legemiddel- og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenester. Videre er dette en vitenskapelig publikasjon som kan skape grunnlag for videre forskning for å fremme trygg legemiddelhåndtering og rasjonell bruk av legemidler. 

Boken er strukturert i fire hovedtema: 1) pasient og offentlighet, 2) legemidler, 3) helsepersonell og 4) systemer og praksis for legemiddelhåndtering, basert på rammeverket "The third WHO Global Patient Safety Challenge: Medication Without Harm". 

Gjennom 17 kapitler, satt sammen gjennom bidrag fra 35 forskere, tilbyr boken fagstoff over et bredt vitenskapelig spekter. Bidragsyterne har erfaring fra ulike deler av helsetjenestene, og forsknings- og utdanningssektoren. Her deles verdifull innsikt, der forskningsmaterialet går inn på ulike aspekter ved legemiddelsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Boken vil først og fremst være av interesse for helsepersonell, vitenskapelig ansatte, forskere, beslutningstakere o​g ledere i helsetjenesten.
- Vi mener at alle som er opptatt av legemiddelsikkerhet vil ha nytte av å lese boken, sier Olsen og Sletvold.

Boken er åpent tilgjengelig og kan lastes ned fra forlagets hjemmeside (Open Access) , eller den kan kjøpes som trykt eksemplar.​​​​​​​​​​​

​       QR-kode til bokenBokforside:
 Kontaktpersoner