– Vi er strålende fornøyd

Nylig arrangerte sykepleierutdanningen i Bodø sin første karrieredag for studenter. Arrangementet har vært etterspurt – og det skuffet ikke.

På karrieredagen i Bodø 15. mars fikk studentene mulighet til å treffe praksisfeltet før de skal ut i praksis – og nesten ferdigutdannede sykepleiere fikk møte potensielle arbeidsgivere.

Karrieredagen ble arrangert av studentforeningen Prostud, karrieresenteret og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). 

Klikk her for å endre bildet
En ny møteplass. Prosjektleder for Karrieredagen og konferansier Anne Marit Aasebø Johnsen, kreftsykepleier Trude Kristiansen og medarrangør og student Kjetil Malm Hamlansdsø.

En møteplass for 150 studenter og arbeidslivet

Hilde Holm Solvoll er studieleder ved sykepleierutdanninga. Hun forteller at det er svært viktig for studentene og potensielle arbeidsgivere å ha en god møteplass.

– Sykepleierstudentene våre er meget ettertraktet på arbeidsmarkedet. Studenter på årets avgangskull har fortalt at de faktisk har ventet til å takke ja til jobb fordi de ville vente på muligheten til å kunne «shoppe» på karrieredagen, forteller hun.

Og at det ble knyttet god kontakt mellom studenter og praksisfeltet er det ingen tvil om: Før dagen var omme var det allerede flere studenter som hadde fått reelle jobbtilbud.

Gode tilbakemeldinger

Studenter på alle kullene på var invitert til karrieredagen. Kommuner fra hele Salten deltok, blant dem Steigen, Meløy, Beiarn, Rognan og Bodø samt Nordlandssykehuset.

Tilbakemeldingene fra praksisfeltet er også svært gode:

– Distriktskommunene fikk møte studentene og opplevde at de på en god måte fikk selge seg selv til studentene, forteller Solvoll.

Anne Marit Aasebø Johnsen er tredjeårsstudent på bachelor i sykepleie, prosjektleder for Karrieredagen – og var konferansier på selve dagen. Hun forteller at hun er imponert over kvaliteten på standene. 

– Vi opplevde positiv konkurranse mellom de ulike standene, og de lot seg inspirere av hverandre, sier Aasebø Johnsen.

Fikk jobbtilbud

På karrieredagen kunne de som ønsket delta på intervjutrening.

– Det viste seg etter hvert at intervjupraksisen ikke bare ble en øvelse. For etter endt «øving» var det flere studenter som gikk ut med faktiske jobbtilbud, ler Anna Elisabeth Kristoffersen ved Karrieresenteret i Bodø.

Selv om ikke så veldig mange studenter benyttet muligheten til å få intervjutrening, kan ikke student Aasebø Johnsen får rost akkurat dette tiltaket nok:

– Dette er et veldig bra tilbud til studentene og enkeltpersoner – det er gull verdt med slik hjelp og støtte fra Karrieresenteret.

Et godt samarbeid

– Vi har hatt en fantastisk flott arbeidsgruppe der studentene selv har tatt en stor del av arbeidsoppgavene, sier Solvoll.

Hun forteller at målet er at karrieredagen for FSH skal bli et studentdrevet arrangement.

Anna Elisabeth Kristoffersen ved Karrieresenteret forteller at nettopp det gode samarbeidet er en nøkkel til å lykkes:

– Gjennom denne karrieredagen har vi klart å skape et nødvendig samarbeid på tvers. Slike interne samarbeid mellom studentene, fakultetene og karrieresenteret er en forutsetning for å lykkes med slike arrangementer. 

Deltakere i arbeidsgruppa:

  • Anne Marit Aasebø Johnsen
  • Kjetil Malm Hamlandsø
  • Adeline Tømmerbakk
  • Angela Drobac
  • Vilde Grini
  • Hilde Holm Solvoll
  • Anna E. Kristoffersen

Vil gjenta suksessen 

Ifølge arbeidsgruppa har det vært et stort ønske fra studentene å ha en karrieredag for sykepleierstudentene. Det har vært viktig for dem å imøtekomme studentenes behov for å få vite mer om veien videre etter endt utdanning.

– Grunnarbeidet for en dag som dette er nå lagt. Det skal være mulig å bygge videre på det arbeidet vi nå har gjort og løfte arrangementet enda mer neste år, sier Aasebø Johnsen, og legger til:

– Vi ønsker særlig å takke studentene som møtte opp.

På spørsmål om dette er et arrangement som kommer også neste år, er svaret klart:

– Ja, det er det!