Webinar - å leve med demens - Forskningsdagene 2020

Her legges det inn materiell fra webinaret "Å leve med demens", som ble arrangert 24. september 2020.