Forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Sykepleier
Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Ottar Bjerkeset

Ansatte ved fakultetet deltar i mange forskningsgrupper:

- Klinisk sykepleie og etikk. Leder Berit Støre Brinchmann 
Care Lead – sykepleieledelse, pasientsikkerhet og innovasjon. Leder Terese Bondas 
Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag. Leder Johanne Alteren
- Folkehelsearbeid. Leder Eva Robertson 
- ANILAB. Leder Erik Waage Nielsen
Praksis-nær forskning i kommunehelsetjenesten. Leder Aud Moe. 
Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid. Leder Anita Berg. 
Psykisk helse. Leder Ottar Ness. 
Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling. Leder Rose Olsen. 
Legemidler og legemiddelhåndtering. Leder Hege Sletvold. 
- Klinisk sykepleie og etikk. Leder Berit Støre Brinchmann
Advanced Performance and Simulation, tverrfakultær. Leder Jonas Rennemo Vaag

Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt et nasjonalt senter for omsorgsforskning. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. I tilknytning til dette er det opprettet fem regionale senter. Ett av disse er Senter for omsorgsforskning, Midt, som legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har åtte av sine ansatte tilknyttet dette senteret. 
Daglig leder: Kirsten Lange.


Fakultetet er også aktiv i Senter for praktisk kunnskap
Leder:  Bente Aina Ingebrigtsen.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er også partner i Forskerskolen i kommunehelsetjenesten.