Skal forske på kursdeltakere

To forskere fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og to medforskere med utviklingshemming skal arrangere kurs og forske på kursdeltakerne.

Jeg er på møterommet Hilderøya, studiested Namsos. Rundt et stort bord hilser fire blide damer meg velkommen:

  • Gunn Eva Myren, førsteamanuensis, til daglig studieprogramansvarlig for vernepleierutdanningen i Namsos.
  • Tove  M. Ness, førsteamanuensis, forsker ved FSH.
  • Tine Gladsø, medforsker
  • Lisa Malin Kleven Fløan, medforsker

- Vi er Team Namsos, sier Tine Gladsø.

De er med på et nasjonalt prosjekt med og for personer med utviklingshemming, som etter ferdig kurs skal ha "kompetanse til å delta som medforskere i ulike forskningsprosjekter, som omhandler deres eget liv". ​

​Forskerkurs for personer med utviklingshemming​

Forskere og medforskere med utviklingshemming har utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.Det er til sammen 12 forskere og like mange medforskere med i prosjektet. Disse kommer fra:
- Sandnes, VID vitenskapelige høgskole
- Fredrikstad, Høgskolen i Østfold
- Oslo, OsloMet
- Molde, Høgskolen i Molde
- Trondheim, NTNU
- Namsos, Nord universitet

Prosjektets fundament er FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Prosjektleder er May Østby​, førstelektor ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Molde.​

Upløyd mark innen forskningen

Så ja, vi skal ha et kurs om utviklingshemming. Dette er noe nytt, og har aldri vært gjort før, sier førsteamanuensis Tove M. Ness.​

Tine og Lisa Malin forteller at de har møtt de andre deltakerne digitalt på Zoom, og forteller at det var spennende og interessant å høre hva de andre teamene hadde å fortelle. 

Planen er å få med fem personer i tillegg til oss på kurset, og vi satser på oppstart sent i januar eller tidlig i februar. Det sier Gunn-Eva Myren, som også forteller at søknadsfrist er 5. januar. Kurset er på 60 timer, og avsluttes i juni 2021. Forskerne og medforskerne skal være med som arrangører og forskere. Det skal skrives en evalueringsrapport etter kurset, og tanken er at det skal bli et etablert kurs på fast basis​.

Hvordan ble så medforskerne med på prosjektet? Tine forteller:
- Det kom en telefon da jeg var på fotballturnering på Verdal. Det hørtes artig ut, så jeg sa ja.

Arbeidet startet høsten 2019, og etter jul 2020 var alle fire koblet på. Utover våren ble det en pause pga. pandemien, men gruppen har siden sommeren hatt jevnlige møter. 

Det har vært varierte oppgaver, blant annet har man foretatt intervju av studenter ved studiested Namsos. To fra hver utdanning ble intervjuet, og studentene var ikke tunge å be: det var rift om å få delta. Hva snakket de så med studentene om?
- Vi spurte mest om hva de gjør på fritida, sier Lisa Malin.

Tove M. Ness skryter veldig av medforskerne:
- De har altså virkelig stått på. Under intervjuene med studentene tok de helt over og stilte masse gode spørsmål.

Koronaen gjør at det ikke er like selvsagt at man får møte hverandre fysisk. Så det er laget både en plan A og en plan B. Team Namsos håper på å kunne møte fysisk, som er det absolutt beste dersom man skal bli kjent.


Stemningen er god i Team Namsos, del av det nasjonale prosjektet "Kurs om forskning for deg med utviklingshemming". Fra venstre: Tine Gladsø, Lisa Malin Kleven Fløan, Gunn Eva Myren og Tove M. Ness. Foto: Ole Evjen


Lokal rekruttering av kandidater - håper på god søknad

Hvordan skal dere få tak i deltakere? 
- Vi setter inn annonser i avisa, og skal henge opp plakater på steder der folk ferdes. Blant annet på Midtre Namdal vekst og Olav Duun videregående skole. Og så skal Tine og Lisa ta med søknadsskjema dit de bruker å være på fritidsaktiviteter, for der møter de mye folk, sier Gunn Eva.

Det kan fort bli et populært tilbud, og det er ikke sikkert at alle får være med denne gangen. Da er det godt å vite at man tar sikte på å kjøre kurset flere ganger, og kanskje blir det enda bedre da enn første gangen takket være innsatsen til forskerne og medforskerne.

Vi tror det blir mye bra med det første kurset også, og ønsker lykke til både med arrangementet og forskningen.

​Det er utarbeidet en egen studieplan for kurset.