Forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Satsingsområdene for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er praksisnær forskning innenfor psykisk helsearbeid, helse og omsorg, legemiddelbruk og håndtering, klinisk sykepleie, ledelse, pasientsikkerhet, pedagogikk og folkehelse.

​​Forskningsaktiviteten ved fakultetet ledes av prodekan for forskning Kari Ingstad​.

Se bokser til høyre for mer informasjon om fakultetets deltakelse i PH. D i studier av profesjonspraksis, forskningsgrupper, forskningssentre, forskningsprosjekt og Forskerskolen i kommunehelsetjenesten.