Faggrupper

Oversikt over faggruppene på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Sykepleie

Faggruppeleder: Ranveig Salater Rotmo

Medlemmer:
Anila Kristine Nygård-Hansen, universitetslektor
Anita Tymi, universitetslektor
Anne-Grethe Thomassen Eldevik, universitetslektor
Annie Grethe Karlsen, universitetslektor
Aud Sissel Holla, universitetslektor
Bent-Martin Eliassen, førsteamanuensis
Bodil Helene Svendsgård, universitetslektor
Elisabeth Bergdahl, førsteamanuensis
Gro Bentzen, studieleder sykepleie Bodø
Gunilla Kulla, førsteamanuensis
Gøril Ursin, universitetslektor
Hilde Holm Solvoll, studieleder
Håkon Johansen, høgskolelærer
Kjell Harald Røli, universitetslektor
Lise Karin Grimstaduniversitetslektor
Lise Sandnes, universitetslektor
Maria Strandås, stipendiat
Morten Westgård, universitetslektor
Rune Karlsen, førstelektor
Solveig Jennie Breivikførstelektor

Vernepleie og psykisk helsearbeid

FaggruppelederIngunn Skjesol Bulling (konstituert)

Medlemmer:
Anita Berg, førsteamanuensis
Arve Almvik, førstelektor
Erik Reidar Sund, førsteamanuensis II
Eva Helene Johnsen Aglen, universitetslektor
Grethe Johansen, førsteamanuensis
Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis
Heidi Haug Fjone, førstelektor
Hilde Guddingsmo, stipendiat
Jonas Rennemo Vaag, førsteamanuensis
Jonny Mækelæ, universitetslektor
Lily Appohførsteamanuensis
Marit Haugenesuniversitetslektor
Ottar Ness, professor
Paula Sofie Haugan, universitetslektor
Runar Johannesen, universitetslektor
Siv Gravførsteamanuensis
Tommy Haugan, førsteamanuensis
Tore Aune, førsteamanuensis
Victor Johannes Valderaune, universitetslektor

Farmasi

Faggruppeleder: Unn Siri Olsen

Medlemmer: