Forskningsgrupper

Oversikt over forskningsgruppene på Fakultet for sykepleier og helsevitenskap

​​Klinisk sykepleie og etikk

Caring in health care

Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag

Folkehelsearbeid

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling

Legemidler og legemiddelhåndtering

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Les mer om prosjektet
Leder: Lisbeth Uhrenfeldt

Forskningsgruppe i prestasjonspsykologi

Les mer om prosjektet
Leder: Jonas Rennemo Vaag

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Leder: Kåre Sigvald Fuglseth

Epidemiology and population-based studies

Leder: Ottar Bjerkeset