Forskningsgrupper

Oversikt over forskningsgruppene på Fakultet for sykepleier og helsevitenskap

Klinisk sykepleie og etikk

Leder: Berit Støre Brinchmann

Care Lead - sykepleieledelse, pasientsikkerhet og innovasjon

Les mer om prosjektet.
Leder: Terese Bondas

Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag

Les mer om prosjektet
Leder: Johanne Alteren

Folkehelsearbed

Leder: Eva Robertson

ANILAB

Les mer om prosjektet her
Leder: Erik Waage Nielsen

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid

Les mer om prosjektet her
Leder: Anita Berg

Psykisk helse

Les mer om prosjektet her
Leder: Ottar Bjerkeset

Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling

Les mer om prosjektet her
Leder: Rose Olsen

Legemidler og legemiddelhåndtering

Les mer om prosjektet her
Leder: Siri Devik

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Les mer om prosjektet
Leder: Lisbeth Uhrenfeldt

Forskningsgruppe i prestasjonspsykologi

Les mer om prosjektet
Leder: Jonas Rennemo Vaag

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Leder: Kåre Sigvald Fuglseth