Forskningsgrupper

Oversikt over forskningsgruppene på Fakultet for sykepleier og helsevitenskap

Klinisk sykepleie og etikk

Leder: Berit Støre Brinchmann

Caring in health care

Under konstituering
Leder: Anne Kasén

Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag

Les mer om prosjektet
Leder: Johanne Alteren

Folkehelsearbed

Leder: Eva Robertson

ANILAB

Les mer om prosjektet her
Leder: Erik Waage Nielsen

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Les mer om prosjektet her
Leder: Anita Berg

Psykisk helse

Les mer om prosjektet her
Leder: Kristin Berre Ørjasæter

Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling

Les mer om prosjektet her
Leder: Rose Olsen

Legemidler og legemiddelhåndtering

Les mer om prosjektet her
Leder: Siri Devik

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Les mer om prosjektet
Leder: Lisbeth Uhrenfeldt

Forskningsgruppe i prestasjonspsykologi

Les mer om prosjektet
Leder: Jonas Rennemo Vaag

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Leder: Kåre Sigvald Fuglseth