CoreDIST

CoreDIST er en personlig tilpasset fysioterapibehandling som er spesielt utviklet for å utforske og bedre balanse- og bevegelseskontroll hos personer med multippel sklerose (MS) og hjerneslag.

​​​​​​​CoreDIST vektlegger aktivering av kjernemuskulatur (core) i samspill med oppgaver i hender/armer og bein (DIST). Dette fine samspillet er viktig for balanse og postural kontroll i daglige aktiviteter. DIST står for:

  • ​​= dose (høy), dual task (å adressere ulike motoriske oppgaver samtidig eller å kombinere kognitive og motoriske oppgaver)
  • = individualisert, innsikt, intensitet
  • = somatosensorisk aktivering, selektiv bevegelse og koordinasjon
  • =task oriented(oppgaveorientert), trening​

​​Videobank

1. ​Introduksjon​

2. Balanseutfordring​

3. Instruksjon av optimal utgangsstilling​

4. Fotdans

5. Løs hodepina​

6. ​​Vrikke​

7. Eleganten

8. Balansekunst

​9. ​​​​Sprett

10. Syra​

11. ​​​​Avspenning​

​Videoene er laget av Sebastian Loraas, SL Media

Delprosjekter

CoreDISTparticipation: er en helhetlig oppfølging av personer med MS som har godt funksjonsnivå. Oppfølgingen rommer samarbeid mellom MS-poliklinikk (MS-sykepleier og fysioterapeut), kommunefysioterapeut, samt leder på deltakerens arbeidsplass, og har fokus på spesifikk og individuell funksjon, fysisk aktivitet og arbeidsmestring. En pilot-effektstudie og intervjustudie starter i september 2021. 

I-CoreDIST er individuell fysioterapi 3-5 ganger per uke i 12 uker etter å ha gjennomgått et akutt hjerneslag. I-CoreDIST har i en tidligere studie vist seg gjennomførbar og vist foreløpige effekter på balanse og gangfunksjon. En stor effekt- og intervju-studie har pågått fra 2019 og avsluttes høsten 2021. 

GroupCoreDIST utført 3 ganger i uken i 6 uker i små grupper sammen med en fysioterapeut er i tidligere studier vist effektiv for å bedre balanse, trunkus kontroll, gange (distanse, hurtighet og kvalitet) og livskvalitet for gående personer med MS sammenlignet med vanlig oppfølging. Forbedringene vedvarte opp til 6 måneder etter at treningen var avsluttet. Deltakerne opplevde spesifikke endringer underveis i treningen som ga nye innsikter, mer kontroll over egen kropp og bevegelser, og de opplevde nye muligheter i det daglige. Studien pågikk fra 2015-2016. ​

Publikasjoner​

 • ​​​Normann, Britt; Arntzen, Ellen Christin (2020). What are the relationships between trunk control, balance and walking in individuals with multiple sclerosis with minor to moderate disability?.European Journal of Physiotherapy.

 • Lahelle, Andreas Falck; Øberg, Gunn Kristin; Normann, Britt (2019). Group dynamics in a group‐based, individualized physiotherapy intervention for people with multiple sclerosis: A qualitative study.Physiotherapy Research Internationalhttps://hdl.handle.net/10037/17686​ 

 • Arntzen, Ellen Christin; Øberg, Gunn Kristin; Gallagher, Shaun; No​rma​nn, Britt(2019). Group-based, individualized exercises can provide perceived bodily changes and strengthen aspects of self in individuals with MS: a qualitative interview study. Physiotherapy Theory and Practicehttps://hdl.handle.net/10037/17209

 • Arntzen, Ellen Christin; Straume, Bjørn; Odeh, Francis; Feys, Peter; Normann, Britt (2019). Group-based, individualized, comprehensive core stability and balance intervention provides immediate and long-term improvements in walking in individuals with multiple sclerosis: A randomized controlled trial.Physiotherapy Research Internationalhttps://hdl.handle.net/10037/16843

 • Arntzen, Ellen Christin; Straume, Bjørn; Odeh, Francis; Feys, Peter; Zanaboni, Paolo; Normann, Britt (2019). Group-Based Individualized Comprehensive Core Stability Intervention Improves Balance in Persons With Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy. Vol. 99. https://hdl.handle.net/10037/17082

 • Dybesland, Andreas R.; Normann, Britt (2018). Group physiotherapy targeting core stability and balance in individuals with multiple sclerosis.'Movement analyses and individualisations: potent change-making tools'.European Journal of Physiotherapy.

 • Normann, Britt; Arntzen, Ellen Christin; Sivertsen, Marianne (2018). Comprehensive core stability intervention and coordination of care in acute and subacute stroke rehabilitation - a pilot study. 10 s.European Journal of Physiotherapy.

 • Normann, Britt (2018). Facilitation of movement: New perspectives provide expanded insights to guide clinical practice.Physiotherapy Theory and Practice.

 • Lahelle, Andreas Falck; Øberg, Gunn Kristin; Normann, Britt (2018). A group‐based, individualized physiotherapy intervention for people with multiple sclerosis—A qualitative study. Physiotherapy Research International. Vol. 23.

 • Lahelle, Andreas; Øberg, Gunn Kristin; Normann, Britt (2018). Physiotherapy assessment of individuals with multiple sclerosis prior to a group intervention – A qualitative observational and interview study.Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 36.

 • Normann, Britt; Zanaboni, Paolo; Arntzen, Ellen Christin; Øberg, Gunn Kristin (2016). Innovative Physiotherapy and Continuity of Care in People with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study. 10 s.Journal of Clinical Trials. Vol. 6.

 • Normann, Britt; Salvesen, Rolf; Arntzen, Ellen Christin (2016). Group-based individualized core stability and balance training in ambulant people with multiple sclerosis: A pilot feasibility test–retest study.European Journal of Physiotherapy. Vol. 18.

 • Normann, Britt; Fikke, Hanne Kristin; Øberg, Gunn Kristin (2015). Somatosensory impairments and upper limb function following stroke: Extending the framework guiding neurological physiotherapy.European Journal of Physiotherapy. Vol. 17.

 • Øberg, Gunn Kristin; Normann, Britt; Gallagher, Shaun (2015). Embodied-enactive clinical reasoning in physical therapy.Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 31.

 • Normann, Britt; Sørgaard, Knut; Salvesen, Rolf; Moe, Siri (2014). Clinical guidance of community physiotherapists regarding people with MS: Professional development and continuity of care.Physiotherapy Research International. Vol. 19.

 • Normann, Britt; Sørgaard, Knut; Salvesen, Rolf; Moe, Siri (2013). Contextualized perceptions of movement as a source of expanded insight: people with multiple sclerosis' experience with physiotherapy.Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 29.

 • Normann, B​ritt; Moe, Siri; Salvesen, Rolf; Sørgaard, Knut (2012). Patient satisfaction and perception of change following single physiotherapy consultations in a hospital´s outpatient clinic for people with multiple sclerosis.Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 28.​​​Kontaktpersoner


Britt Normann
Professor Nord universitet
Spesialist i nevrologisk fysioterapi
Prosjektleder for alle prosjektene
e-post: britt.normann@nord.no
Tlf: 99 61 49 41

Ellen Christin Arntzen
Førsteamanuensis Nord universitet​
Forsker NLSH
S​pesialist i nevrologisk fysioterapi Kongsgården fysioterapi AS​
e-post: ellenarntzen@me.com
Tlf: 91 73 68 86